Tin hoạt động của BVSC
Danh sách mã chứng khoán có khả năng giao dịch ký quỹ trong Quý 1/2023 áp dụng từ ngày 11/01/2023.
10 Tháng Giêng 2023        -

Căn cứ Thông báo về Danh sách chứng khoán không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch Quý 1.2023 của Sở HSX công bố ngày 03/01/2023 và Thông báo về Danh sách chứng khoán không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch Quý 1.2023 của Sở HNX công bố ngày 10/01/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin công bố Danh sách mã chứng khoán có khả năng thực hiện giao dịch ký quỹ trong Quý 1/2023.

Chi tiết danh sách Chứng khoán có khả năng Giao dịch ký quỹ trong Quý 1/2023, Quý khách hàng vui lòng xem file đính kèm.

Trân Trọng ! 

 

Tin mới
Loại mã cổ phiếu PPC ra khỏi Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ áp dụng từ ngày 23/03/2023. 23/03/2023
Loại mã cổ phiếu SMC ra khỏi Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ áp dụng từ ngày 22/03/2023. 21/03/2023
Loại mã cổ phiếu APG ra khỏi Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ áp dụng từ ngày 13/03/2023. 13/03/2023
Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ áp dụng từ ngày 07/03/2023. 06/03/2023
Thông báo về việc thay đổi lãi suất không kỳ hạn trên tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư 16/02/2023
Loại mã TCM ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” áp dụng từ ngày 27/01/2023. 27/01/2023
Thông báo ngày khóa sổ và thanh toán gốc lãi áp dụng cho kỳ tính lãi 12 của Trái phiếu Intracom 18/01/2023
Thông báo ngày khóa sổ và thanh toán lãi áp dụng cho kỳ tính lãi 05 của Trái phiếu Nhất Tín 16/01/2023
Tin trước
Loại mã TC6 ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” áp dụng từ ngày 11/01/2023. 10/01/2023
Thông báo về việc thất lạc Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu của khách hàng Ngô Thu Trang 03/01/2023
Thông báo về việc thất lạc Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu của khách hàng Nguyễn Ngọc Anh 03/01/2023
Thông báo về việc thất lạc Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu của khách hàng Vũ Minh Lương 03/01/2023
Thông báo về việc thất lạc Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu của khách hàng Nguyễn Thị Liên 03/01/2023
Bán chứng khoán cầm cố của khách hàng là người có liên quan của người nội bộ. 19/12/2022
Bán chứng khoán kỹ quỹ của khách hàng là người nội bộ 08/12/2022
Thông báo thanh toán gốc và lãi Trái phiếu NPIH2022001 đáo hạn ngày 21/12/2022 30/11/2022
Bán chứng khoán cầm cố của khách hàng là người có liên quan của người nội bộ. 30/11/2022
Thông báo bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của khách hàng là người nội bộ. 15/11/2022
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn