Tiêu đề Báo cáo ĐHCĐ ELC - Duy trì mức tăng trưởng cao trong năm 2016
Loại báo cáo: Báo cáo doanh nghiệp
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Ngành: Công nghệ
Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông
Chi tiết:
Ngày: 28/04/2016 Số trang: 5 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Kích thước: 458 Kb Tải về: 1517
Tóm tắt:

Việc thoái vốn khỏi các khoản đầu tư ngoài ngành không hiệu quả sẽ mang lại nguồn tiền tương đối để ELC có thể tập trung phát triển mảng kinh doanh chính của công ty, đồng thời cũng giúp ELC không phải trích lập dự phòng cũng như ghi nhận lỗ từ các hoạt động này trong các năm tới. Với kế hoạch kinh doanh đã đề ra, ELC có nhiều khả năng hoàn thành, khi đó P/E 2016 forward vào khoảng 11,4 lần, tuy nhiên chúng tôi nhận thấy ELC đang bước vào một chu kỳ tăng tốc phát triển mới bắt đầu từ năm 2015, do vậy cổ phiếu ELC vẫn tương đối hấp dẫn trong dài hạn.

 ......................................................................................................

Chi tiết trong báo cáo đính kèm,

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn