Tiêu đề Báo cáo lần đầu LHG - Rủi ro tiềm ẩn của doanh nghiệp không quá quan ngại khi triển vọng kinh doanh về dài hạn được đánh giá khả quan
Loại báo cáo: Báo cáo doanh nghiệp
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Ngành: Các dịch vụ hạ tầng
Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Long Hậu
Chi tiết:
Ngày: 08/07/2016 Số trang: 13 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Kích thước: 1,018 Kb Tải về: 1897
Tóm tắt:

Rủi ro tiềm ẩn của doanh nghiệp không quá quan ngại khi triển vọng kinh doanh khu công nghiệp về dài hạn vẫn đang được đánh giá khả quan nhờ các hiệp định thương mại được ký kết. Trong đó, dự án khu công nghiệp Long Hậu 3 sẽ là nhân tố chính đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tăng trưởng về dài hạn. Trong năm 2016, tỷ lệ lấp đầy tại khu công nghiệp Long Hậu mở rộng từ 69% lên khoảng 83%, qua đó sẽ đóng góp doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Kết quả định giá cổ phiếu LHG dựa trên phương pháp DCF là 32.700 đồng/CP. Trong đó chúng tôi đã tính toán đến những rủi ro tiềm ẩn của doanh nghiệp, bao gồm cả khoản hồi tố và các khoản phải thu quá hạn. Trên cơ sở đó, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu LHG với giá mục tiêu 32.700 đồng/CP.

 ....................................................................................................

Chi tiết trong báo cáo đính kèm,

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn