Tiêu đề Notes ĐHCĐ BIC
Loại báo cáo: Báo cáo doanh nghiệp
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Ngành: Tài chính
Doanh nghiệp: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi tiết:
Ngày: 12/04/2018 Số trang: 5 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Kích thước: 453 Kb Tải về: 931
Tóm tắt:

Nội dung chính

1. Thông qua kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018

Kết quả kinh doanh 2017

 Doanh thu phí bảo hiểm gốc 1.843 tỷ đồng (+10,44%)

 Tỷ lệ bồi thường 45,2%

 Tỷ lệ kết hợp 101,4%

 Lợi nhuận hoạt động tài chính 186 tỷ đồng (+16,85%)

 Lợi nhuận trước thuế 186 tỷ (+12,56%)

Từ năm 2017, BIC triển khai gói hỗ trợ kỹ thuật của Fairfax và đang phối hợp cùng Fairfax tìm đơn vị tư vấn toàn diện giải pháp để phát triển CNTT cho giai đoạn 5-10 năm tới.

Kế hoạch kinh doanh 2018 công ty mẹ

 Tổng doanh thu phí bảo hiểm 2.040 tỷ đồng (+12,71%)

 Lợi nhuận trước thuế 190 tỷ (+8,57%)

Tiếp tục phát triển mạng lưới để đến 2019 tất cả chi nhánh BIDV đều có ít nhất 01 phòng kinh doanh bảo hiểm trực tiếp phục vụ

Cơ cấu lại danh mục đầu tư, giảm tỷ trọng tiền gửi xuống 70%

2. Phân phối lợi nhuận 2017 & 2018

Trích lập quỹ đầu tư phát triển 25% năm 2017 và 20% năm 2018 để sử dụng đầu tư dự án, core Bảo hiểm

Cổ tức 7%

3. Báo cáo kết quả thù lao, trợ cấp thành viên HĐQT và ban kiểm soát 2017 & kế hoạch chi trả 2018

Chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2017: 205.000.000 VNĐ

Năm 2018: 0,35% LNTT

4. Bầu trưởng ban kiểm soát

Miễn nhiệm vị trí Trưởng ban kiếm soát với ông Cao Cự Trí và đề cử bà Lại Ngân Giang – Kế toán trưởng BIC.

 

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn