Tiêu đề Note Đại hội cổ đông NTC 6.2018 – Phương án tăng vốn để ngỏ, lợi nhuận kế hoạch tăng từ dự án khu dân cư
Loại báo cáo: Báo cáo doanh nghiệp
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Ngành: Tài chính
Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên
Chi tiết:
Ngày: 06/06/2018 Số trang: 5 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Kích thước: 514 Kb Tải về: 1410
Tóm tắt:

Đại hội cổ đông 2018 kết thúc với nhiều vấn đề còn để ngỏ liên quan đến kế hoạch tăng vốn, thời điểm triển khai cụ thể dự án Nam Tân Uyên 3. Trong đó, câu chuyện tăng vốn làm sao hài hòa lợi ích cổ đông chủ quản là VRG và cổ đông nhỏ là điều làm nhà đầu tư quan tâm. VRG với vai trò cổ đông lớn cũng như có sự ảnh hưởng đến tiềm năng phát triển dài hạn của NTC cũng đang đòi hỏi lợi ích lớn hơn tại NTC. Với quan điểm đó, chúng tôi cho rằng có rủi ro hiện hữu đối với NTC liên quan đến phương án phát hành và mục tiêu tăng sở hữu của VRG. Theo đó, với giá hiện tại, chúng tôi chưa khuyến nghị gì với NTC và các nhà đầu tư nên chờ thông tin cụ thể liên quan đến phương án phát hành

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn