Tiêu đề Báo cáo cập nhật GMD 8.2018 – OUTPERFORM - Lợi nhuận kỳ vọng tăng trưởng trở lại; định giá dài hạn hấp dẫn
Loại báo cáo: Báo cáo doanh nghiệp
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Ngành: Công nghiệp
Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Gemadept
Chi tiết:
Ngày: 16/08/2018 Số trang: 10 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Kích thước: 586 Kb Tải về: 1740
Tóm tắt:

Chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu GMD. Hoạt động kinh doanh kỳ vọng tăng trưởng trở lại là động lực chính mà BVSC cho rằng hỗ trợ cho sự phục hồi cổ phiếu, bên cạnh, câu chuyện về thoái vốn tại dự án bất động sản hoặc thông tin về thoái vốn của VIG tại công ty. BVSC sử dụng phương pháp định giá so sánh PE, PB để ước tính giá trị hợp lý. Theo đó, mục tiêu đầu tư cho GMD là 33.200 đồng/cp với thời gian 6–12 tháng, tương ứng với premium là 32%.

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn