Tiêu đề Báo cáo đánh giá tài sản GMD
Loại báo cáo: Báo cáo doanh nghiệp
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Ngành:
Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Gemadept
Chi tiết:
Ngày: 27/08/2018 Số trang: 15 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Kích thước: 672 Kb Tải về: 1770
Tóm tắt:

Giá trị đánh giá lại tài sản của GMD vào khoảng 43.857 đồng/cổ phiếu. Để xác định giá trị NAV của cổ phiếu GMD, chúng tôi thực hiện đánh giá lại phần vốn góp của GMD vào các công ty con và công ty liên doanh/liên kết, sau đó tổng hợp lại và bằng phương pháp NAV, chúng tôi xác định giá trị mỗi cổ phần vào khoảng 43.857 đồng/cổ phiếu. Phần vốn góp của GMD vào các công ty cao su chúng tôi chưa thu thập đủ thông tin nên chưa thực hiện đánh giá lại và giữ nguyên theo giá trị sổ sách.

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn