Tiêu đề Báo cáo cập nhật MWG Q4.2019 - OUTPERFORM - Định giá fair cho 2019 nhưng vẫn còn hấp dẫn trong câu chuyện tăng trưởng 2020
Loại báo cáo: Báo cáo doanh nghiệp
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Ngành:
Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động
Chi tiết:
Ngày: 25/10/2019 Số trang: 15 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Kích thước: 646 Kb Tải về: 1542
Tóm tắt:

Chúng tôi giữ nguyên định giá cho MWG trong 2019 ở mức 133.000 VNĐ/CP theo báo cáo trước đây. Định giá cho 2020 là 179.000 VNĐ/CP (+34,6%) phản ánh (i) tăng trưởng LNST 27,5% trong 2020 với đóng góp chủ yếu từ việc mở rộng chuỗi điện máy và mảng kinh doanh mới là đồng hồ và (ii) tăng trưởng doanh thu của BHX. Chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM cho MWG.

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn