Tiêu đề Báo cáo cập nhật BMI Q1.2020 - Triển vọng kinh doanh còn nhiều khó khăn
Loại báo cáo: Báo cáo doanh nghiệp
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Ngành: Tài chính
Doanh nghiệp: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
Chi tiết:
Ngày: 05/05/2021 Số trang: 6 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Kích thước: 464 Kb Tải về: 618
Tóm tắt:

Trong năm 2020, tổng doanh thu phí gốc (bao gồm phí bảo hiểm gốc thuần và phí nhượng tái bảo hiểm) của BMI là 4.295 tỷ VNĐ (+10,9% yoy), đạt 110,9% kế hoạch. Đây là kết quả tương đối tích cực trong điều kiện thị trường khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch. Tuy vẫn giữ được tăng trưởng dương cho đến Q1/2021, nhưng tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chậm dần, và khả năng cao sẽ tiếp tục duy trì xu hướng này trong suốt năm 2021.

 

Tính đến hết Q1/2021, lợi nhuận trước thuế BMI đạt 87 tỷ VNĐ (+70% yoy), đạt 35% kế hoạch năm. chúng tôi cho rằng sự chênh lệch này do các khoản dự phòng đầu tư chứng khoán được trích lập trong năm 2020.

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn