Tiêu đề Báo cáo cập nhật ACB 05.2021 – OUTPERFORM - Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận dài hạn bền vững
Loại báo cáo: Báo cáo doanh nghiệp
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Ngành: Tài chính
Doanh nghiệp: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
Chi tiết:
Ngày: 14/05/2021 Số trang: 5 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Kích thước: 496 Kb Tải về: 1047
Tóm tắt:

Duy trì OUTPERFORM; TP tăng 24,4% lên 42.692 đồng/cp (Upside: 18,1%)

Chúng tôi nâng giá mục tiêu (TP) theo phương pháp Thu nhập thặng dư lên 42.692 đồng/ cổ phiếu (Upside: 18,1%), định giá ngân hàng ở mức P/B hợp lý năm 2022 là 1,62x. Duy trì khuyến nghị OUTPERFORM.

Việc điều chỉnh giá mục tiêu được thúc đẩy bởi: (1) Dự báo thu nhập điều chỉnh tăng; (2) Giảm chi phí vốn chủ sở hữu xuống 12,0% so với 14,4% trước đó; và (3) Ảnh hưởng của việc luân chuyển định giá của chúng tôi đến giữa năm 2022. Với giá cổ phiếu hiện tại, ACB đang giao dịch ở mức P/B năm 2021-22 tương ứng là 1,72x và 1,37x với ROE dự báo năm 2020-21 trên 20%. 

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn