Tiêu đề Báo cáo lần đầu HOM - OUTPERFORM - Lợi nhuận tăng từ nền thấp của năm 2020
Loại báo cáo: Báo cáo doanh nghiệp
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Ngành: Công nghiệp
Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai
Chi tiết:
Ngày: 22/06/2021 Số trang: 14 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Kích thước: 753 Kb Tải về: 420
Tóm tắt:

Chúng tôi sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF để xác định giá mục tiêu cho HOM. Phương pháp DCF xác định giá mục tiêu của HOM là 7.245 VND/cổ phiếu. BVSC khuyến nghị OUTPERFORM cho cổ phiếu HOM với mức giá mục tiêu 7.245 VND/cổ phiếu với mức lợi nhuận là 36,7% so với giá đóng cửa ngày 21/06/2021.

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn