Điều lệ Công ty
Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Sửa đổi lần thứ 8)
24 Tháng Năm 2016        -

Kính mời Quý Khách hàng xem nội dung chi tiết trong file đính kèm./ 


Trân trọng, 

Tệp đính kèm:
 dieu le lan 8.pdf
Tin mới
Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Sửa đổi lần thứ 13) 22/04/2022
Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ( Sửa đổi lần thứ 12) 01/12/2021
Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 20/05/2021
Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Sửa đổi lần thứ 1) 10/05/2021
Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 20/04/2021
Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ( Sửa đổi lần thứ 11) 20/04/2021
Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ( Sửa đổi lần thứ 10) 21/06/2019
Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 21/06/2019
Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Sửa đổi lần thứ 9) 09/08/2017
Tin trước
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố Quy trình kiểm tra kiểm soát của BKS 28/05/2013
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố Quy trình tổ chức họp HĐQT 28/05/2013
Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Sửa đổi lần thứ 7) 28/05/2013
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố Quy chế tổ chức Đại hội Cổ đông 28/05/2013
Điều lệ của Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) 22/12/2012
Điều lệ của Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5) 22/12/2012
Điều lệ của Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4) 22/12/2012
Quy chế quản trị của Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt 22/12/2012
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ:Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại:(84-24) 3928 8080

Fax:(84-24) 3928 9888

Email: info@bvsc.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn