Tin thị trường
CII: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019
HOSE - 22 Tháng Giêng 2020        -
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
CII  35.00 -1.96%

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 như sau:

 

CII - Bao cao Tinh hinh Quan tri Cong ty nam 2019.pdf

Tin mới
HDB/3M/SSI/C/EU/Cash-03: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền 15:08
BUD: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 14:48
HSG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 33 14:47
VND: Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định thành lập phòng giao dịch (tên và địa chỉ) 14:40
PET: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho PET 14:39
VRC: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho VRC 14:38
LCG: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho LCG 14:37
CSV: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho CSV 14:26
DCL: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho DCL 14:26
SII: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho SII 14:20
Tin trước
HID: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 22/01/2020
SZC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 22/01/2020
VNM: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC năm 2020 22/01/2020
OGC: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho OGC 22/01/2020
VIS: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 22/01/2020
SVC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 22/01/2020
DPR: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 22/01/2020
DXV: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 22/01/2020
PGC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 22/01/2020
THG: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho THG 22/01/2020
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ:Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:(84-24) 3928 8080

Fax:(84-24) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn