Tin thị trường
VNM: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC năm 2020
HOSE - 22 Tháng Giêng 2020        -
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
VNM  196.00 0.00%

Ngày 21/01/2020 Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã nhận được công văn số 117/CV-CTS.KTC/2020 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Mã CK: VNM) đề nghị gia hạn thời gian công bố BCTC các Quý năm 2020

Lý do: Vinamilk phải thu thập các BCTC của nhiều đơn vị trong Tập đoàn

Căn cứ quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đề nghị xin gia hạn CBTT Báo cáo tài chính các Quý năm 2020 của CTCP Sữa Việt Nam phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và CTCP Sữa Việt Nam phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

Tin mới
HDB/3M/SSI/C/EU/Cash-03: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền 15:08
BUD: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 14:48
HSG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 33 14:47
VND: Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định thành lập phòng giao dịch (tên và địa chỉ) 14:40
PET: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho PET 14:39
VRC: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho VRC 14:38
LCG: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho LCG 14:37
CSV: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho CSV 14:26
DCL: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho DCL 14:26
SII: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho SII 14:20
Tin trước
OGC: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho OGC 22/01/2020
VIS: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 22/01/2020
SVC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 22/01/2020
DPR: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 22/01/2020
DXV: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 22/01/2020
PGC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 22/01/2020
THG: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho THG 22/01/2020
Bộ Tài chính băn khoăn về chính sách giá điện mặt trời mới 22/01/2020
Chứng khoán vượt 990 điểm phiên cuối năm Kỷ Hợi 22/01/2020
HSM: Báo cáo quản trị công ty năm 2019 22/01/2020
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ:Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:(84-24) 3928 8080

Fax:(84-24) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn