Tin doanh nghiệp
CAP: Trần Quốc Tuấn - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 5.000 CP
HNX - 27 Tháng Bảy 2021        -
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
CAP  29.00 0.00%
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Quốc Tuấn
- Mã chứng khoán: CAP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 37.500 CP (tỷ lệ 0,72%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Công Bình
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 344.919 CP (tỷ lệ 6,59%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 5.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 42.500 CP (tỷ lệ 0,81%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/07/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 21/07/2021.
Tin mới
TTC Land thông báo dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp bằng 0 27/02/2023
NAS: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ) 27/02/2023
NAS: Báo cáo tài chính năm 2022 27/02/2023
PMT: Báo cáo thường niên 2022 27/02/2023
FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 27/02/2023 27/02/2023
E1VFVN30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 27/02/2023 27/02/2023
FUEDCMID: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 27/02/2023 27/02/2023
FUEVFVND: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 27/02/2023 27/02/2023
NAB: Thay đổi nhân sự 27/02/2023
Tập đoàn Hàn Quốc mua 75% cổ phần Bảo hiểm Hàng không (AIC) 27/02/2023
Tin trước
SJD: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua BCTC quý II, 6 tháng đầu năm 2021 trước kiểm toán 27/07/2021
OCB: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho CĐHH 27/07/2021
QPH: Báo cáo tài chính quý 2/2021 27/07/2021
VPG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết 27/07/2021
TTA: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu 27/07/2021
VBB: Ngày 06/08/2021, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung 27/07/2021
TTZ: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Thị Thu 27/07/2021
EVS: Thay đổi nhân sự 27/07/2021
HKB: Công văn số 41/HKB-CV giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2019 so với cùng kỳ năm trước và ý kiến từ chối của kiểm toán 27/07/2021
HKB: Công văn số 43/HKB-CV giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2020 so với cùng kỳ năm trước và ý kiến từ chối của kiểm toán 27/07/2021
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ:Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại:(84-24) 3928 8080

Fax:(84-24) 3928 9888

Email: info@bvsc.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn