Tin doanh nghiệp
CAP: Trần Quốc Tuấn - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 5.000 CP
HNX - 27 Tháng Bảy 2021        -
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
CAP  29.00 0.00%
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Quốc Tuấn
- Mã chứng khoán: CAP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 37.500 CP (tỷ lệ 0,72%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Công Bình
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 344.919 CP (tỷ lệ 6,59%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 5.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 42.500 CP (tỷ lệ 0,81%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/07/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 21/07/2021.
Tin mới
HKB: Thay đổi người công bố thông tin 06/07/2023
SBT121002: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán lãi trái phiếu kỳ 10 05/07/2023
DTD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Philip Securities (Thailand) Public Company Limited 05/07/2023
CII121029: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán lãi trái phiếu kỳ 7 05/07/2023
SBT121002: Thông báo thay đổi nhân sự và Bản cung cấp thông tin của Ông Trần Quốc Thảo(Bổ sung theo Nghị quyết bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực số 02/2023/NQ-HDQT công bố ngày 3/7/2023) 05/07/2023
HNX: Ngày 12/7/2023, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của CTCP Dược phẩm Tipharco (DTG) 05/07/2023
Người nhà “sếp” PGBank muốn bán sạch 7,5 triệu cổ phiếu PGB, giá trị hơn 200 tỷ đồng 05/07/2023
MSN121015: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 332/2023/TB ngày 04 tháng 07 năm 2023 05/07/2023
NQT: CTCP Thành An đăng ký bán 7.934.102 CP 05/07/2023
SP2: Công ty TNHH Năng Lượng REE - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 50.000 CP 05/07/2023
Tin trước
SJD: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua BCTC quý II, 6 tháng đầu năm 2021 trước kiểm toán 27/07/2021
OCB: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho CĐHH 27/07/2021
QPH: Báo cáo tài chính quý 2/2021 27/07/2021
VPG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết 27/07/2021
TTA: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu 27/07/2021
VBB: Ngày 06/08/2021, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung 27/07/2021
TTZ: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Thị Thu 27/07/2021
EVS: Thay đổi nhân sự 27/07/2021
HKB: Công văn số 41/HKB-CV giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2019 so với cùng kỳ năm trước và ý kiến từ chối của kiểm toán 27/07/2021
HKB: Công văn số 43/HKB-CV giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2020 so với cùng kỳ năm trước và ý kiến từ chối của kiểm toán 27/07/2021
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ:Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại:(84-24) 3928 8080

Fax:(84-24) 3928 9888

Email: info@bvsc.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn