Báo cáo Phân tích công ty
Báo cáo cập nhật KQKD PNJ 09.2022 – OUTPERFORM – KQKD T8/2022 vững chắc bất chấp yếu tố thời vụ

Duy trì Outperform; giá mục tiêu 141.000 đồng/cp (Upside: 23,8%)

Do KQKD T8/2022 tương đối sát với kỳ vọng của BVSC, chúng tôi duy trì dự báo LN ròng cả năm 2022 ở mức 1.945 tỷ đồng (+82% y/y). Ở mức giá hiện tại, PNJ đang giao dịch tại P/E 2022 là 13,9x so với mức trung bình 5 năm là 17,9x.

Chúng tôi ưa thích PNJ với: (1) giá trị thương hiệu hàng đầu; (2) vị thế dẫn đầu thị trường để hưởng lợi từ: (i) xu hướng hợp nhất đang diễn ra của ngành, và (ii) sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu và giàu có ở Việt Nam; và (3) tác động hạn chế từ lạm phát. BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM và giá mục tiêu ở mức 141.000 đồng/cổ phiếu (Upside: 23,8%).

Báo cáo cập nhật KQKD DRC 9.2022 – OUTPERFORM – Tháng 8/2022: Doanh thu xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ

Duy trì OUTPERFORM, với mức giá mục tiêu là 36.101 đồng/cp (tiềm năng tăng giá 18,4%)

Tại mức giá hiện tại, DRC đang giao dịch ở mức P/E năm 2022-2023 lần lượt là 10,4x và 10,0x, hấp dẫn so với mức 14,1x của trung bình 5 năm qua, với triển vọng phục hồi mạnh mẽ trong ngắn hạn, cùng với chu kỳ tăng trưởng trong dài hạn được đảm bảo bởi việc tăng công suất nhà máy lốp Radial giai đoạn 3. Do đó, chúng tôi duy trì kuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu không đổi cho DRC theo phương pháp DCF là 36.101 đồng/cp (tiềm năng tăng giá 18,4%).

Báo cáo cập nhật KQKD VEA 09.2022 – OUTPERFORM – Sản lượng T8/2022 mạnh mẽ bất chấp yếu tố thời vụ

Duy trì Outperform với giá mục tiêu 56.464 đồng/cp (Upside: 21%) 

BVSC duy trì khuyến nghị Outperform cho VEA, với mức giá mục tiêu không đổi 56.464 đồng/cổ phiếu (Upside: 21,4%). Ở mức giá hiện tại, VEA đang giao dịch tại mức P/E 2022 là 8,6x so với mức trung bình 5 năm là 10,2x.

BVSC ưa thích VEA với triển vọng phục hồi mạnh mẽ và khả năng hưởng lợi từ câu chuyện dài hạn của thị trường ô tô đang bùng nổ ở Việt Nam. Chính sách cổ tức tiền mặt ổn định cũng sẽ thu hút các nhà đầu tư phòng thủ trong giai đoạn thị trường biến động.

Báo cáo cập nhật IDC 09.2022 - NEUTRAL - Tiềm năng dài hạn hiện hữu nhưng định gia hợp lý trong ngắn hạn

BVSC đánh giá khả quan về triển vọng dài hạn của IDC. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng của IDC nằm ở quỹ đất khu công nghiệp thương phẩm sẵn sàng kinh doanh lớn, tại các vị trí thuận lợi với nhu cầu từ khách hàng cao. Điều này sẽ mang đến dòng tiền rất lớn cho IDC. Nguồn tiền này sẽ là động lực để IDC đảm bảo cho sự phát triển dài hạn hơn thông qua: i) mở rộng quỹ đất; ii) M&A dự án… Ngắn hạn, giá cổ phiếu gia tăng nhanh cùng với kết quả kinh doanh 2H.2022 dự báo sẽ thấp hơn so với 1H.2022 là điểm cần lưu ý. Với giá mục tiêu cho năm 2022 theo các phương pháp, BVSC khuyến nghị NEUTRAL với IDC với mức giá mục tiêu từ nay đến cuối năm là 62.156 đồng/cp, tương đương +7,2% so với giá đóng cửa ngày 13/09/2022. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm về hoạt động cho thuê đất trong 2H.2022, định hướng kết quả kinh doanh 2023, và các phương án bán vốn (nếu có) thời gian tới. Đây là các yếu tố có thể thay đổi giá mục tiêu cho năm 2023.

Cập nhật nhanh KQKD T8.2022 VHC - NEUTRAL - Doanh thu tháng 8 chưa có sự đột phá

BVSC duy trì dự phóng doanh thu thuần và LNST sau CĐTS năm 2022 lần lượt là 15.162 tỷ đồng (+68% yoy) và 2.173 tỷ đồng (+98% yoy). Dự phóng trên dựa trên giả định ASP cá tra 2022 của VHC đạt khoảng 4,23 USD/kg, sản lượng xuất khẩu cá tra vào khoảng 104 nghìn tấn.

Dựa trên quan điểm lợi nhuận 2H2022 giảm nhiệt so với 1H2022, cùng việc đã có thể nhìn thấy những yếu tố thiếu khả quan ảnh hưởng tới KQKD 2023, chúng tôi duy trì giá mục tiêu 97.356 đồng/cp như ở báo cáo phân tích ngày 26/08/2022. Mức giá đóng cửa của VHC tại ngày 13/09/2022 là 90.800 đồng/cp tương ứng với tiềm năng tăng trưởng 7,2%, vì vậy chúng tôi đưa ra khuyến nghị NEUTRAL với VHC ở mức giá này

Báo cáo cập nhật MWG 09.2022 – OUTPERFORM – Triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ BHX chuyển mình

Duy trì Outperform với giá mục tiêu 109.799 đồng/cp (Upside: 52,5%)

Ở mức giá hiện tại, MWG đang giao dịch ở P/Es là 13,9x (giữa năm 2023) và 11,6x (năm 2023), chúng tôi thấy hấp dẫn so với 15,6x là mức trung bình 5 năm qua. Triển vọng tăng trưởng tích cực, thúc đẩy bởi việc BHX ghi nhận lợi nhuận và các hoạt động kinh doanh có lợi nhuận tốt từ TGDĐ & ĐMX.

Về dài hạn, chúng tôi ưa thích MWG với: (1) vị thế cạnh tranh, cho phép MWG trở thành người hưởng lợi chính từ sự hợp nhất ngày càng tăng của thị trường ICT và điện máy của Việt Nam; và (2) khả năng thắng cuộc từ sự chuyển dịch mang tính cấu trúc sang tạp hóa hiện đại tại thị trường tạp hóa quy mô lớn ở Việt Nam. Duy trì khuyến nghị Outperform với giá mục tiêu là 109.799 đồng/cp (Upside: 52,5%).

Báo cáo cập nhật VHC 08.2022 - NEUTRAL - Dự báo giá trị xuất khẩu 2H2022 giảm nhiệt so với 1H2022

Dựa trên quan điểm lợi nhuận 2H2022 giảm nhiệt so với 1H2022, cùng việc đã có thể nhìn thấy những yếu tố thiếu khả quan ảnh hưởng tới KQKD 2023, chúng tôi thực hiện hạ mức Forward P/E 2022 của VHC xuống mức 8,3x, tương đương với mức giá mục tiêu 97.356 đồng/cp. Mức giá đóng cửa của VHC tại ngày 25/08/2022 là 89.800 đồng/cp tương ứng với tiềm năng tăng trưởng 8%, vì vậy chúng tôi đưa ra khuyến nghị NEUTRAL với VHC ở mức giá này.

Báo cáo cập nhật KQKD PET 08.2022 – OUTPERFORM – Lợi nhuận trước thuế Tháng 7 tăng mạnh 35,7% y/y

Duy trì Outperform; giá mục tiêu 47.151 đồng/cp (Upside: 12,8%)

Tại mức giá hiện tại, PET đang giao dịch ở mức P/E 2022 là 12,4x và PEG là 0,76 với triển vọng mạnh mẽ trong nửa cuối năm. Duy trì khuyến nghị Outperform đối với PET, giá mục tiêu là 47.151 đồng/cp (Upside: 12,8%).

Trong khi chúng tôi kỳ vọng việc chi trả cổ tức cổ phiếu 10% cho năm 2021 sẽ củng cố thanh khoản của cổ phiếu, tiến triển hơn nữa của dự án BĐS Thanh Đa duy trì là catalyst mạnh mẽ, thúc đẩy việc đánh giá lại định giá mạnh mẽ khi xảy ra.

Báo cáo cập nhật KQKD PNJ 08.2022 – OUTPERFORM – Doanh thu T7/22 tăng mạnh 5,2x y/y từ nền thấp; đi ngang m/m

Duy trì Outperform và giá mục tiêu 141.000 đồng/cp (Upside: 22,8%)

Do KQKD Tháng 7 tương đối sát với kỳ vọng của BVSC, chúng tôi duy trì dự báo LN ròng 2022 đạt 1.945 tỷ (+82% YoY). Ở mức giá hiện tại, PNJ đang giao dịch tại mức P/E 2022 là 14,0x so với mức trung bình 5 năm là 17,9x.

Chúng tôi ưa thích PNJ với: (1) Giá trị thương hiệu hàng đầu, (2) vị thế vượt trội để hưởng lợi từ quá trình hợp nhất đang diễn ra của ngành và tầng lớp trung lưu và giàu có đang tăng trưởng nhanh tại Việt Nam; và (3) tác động hạn chế từ lạm phát. Duy trì khuyến nghị Outperform với giá mục tiêu là 141.000 đồng/cp (Upside: 22,8%).

Báo cáo cập nhật VNM 8.2022 – NEUTRAL – Kỳ vọng biên lợi nhuận phục hồi từ cuối năm 2022

Điều chỉnh giảm dự báo 2022. Dựa trên những diễn biến trong 1H 2022, BVSC dự báo doanh thu thuần 62.463 tỷ (+2,5% yoy) và lợi nhuận sau thuế 9.567 tỷ (-9,2% yoy). Triển vọng 2023 sẽ sáng hơn. Trên kỳ vọng nhu cầu hồi phục và biên lợi nhuận mở rộng, chúng tôi dự báo doanh thu thuần 65.483 tỷ (+4,8% yoy) và lợi nhuận sau thuế 10.603 tỷ (+10,8% yoy). EPS dự phóng 2022 – 2023 lần lượt là 4.191 và 4.643 đồng/cp.

Khuyến nghị đầu tư: Khuyến nghị NEUTRAL với giá mục tiêu 83.800 đồng/cp – tương ứng P/E 18x cho lợi nhuận 2023, bằng mức bình quân của các công ty cùng ngành trong khu vực.

 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn