Tin hoạt động của BVSC
BVSC - Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Kiểm định Xây dựng An Hòa
24 Tháng Mười 2017        -

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Kiểm định Xây dựng An Hòa như sau:
 
1.Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO 
     
2.Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Kiểm định Xây dựng An Hòa
 
3.Địa chỉ trụ sở chính: Số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
 
4.Văn phòng: 10L Đường số 1, Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh , Tp. Hồ Chí Minh.
 
5.Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
 
6.Số lượng cổ phần bán đấu giá: 295.050 cổ phần, chiếm 19,67% vốn điều lệ
 
7.Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 3 NĐT
Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT           Cá nhân: 3 NĐT 
 
8.Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 350.050 cổ phần
Trong đó: Tổ chức: 0 CP            Cá nhân: 350.050 CP 
 
9.Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 25/10/2017
 
10.Thời gian tổ chức đấu giá: 15 giờ 00 phút ngày 27/10/2017
 
11.Địa điểm tổ chức đấu giá: Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt – Lầu 8, số 233, Đồng Khởi, Quận 1, Hồ Chí Minh.
 
 
 
 
Tin hoạt động của BVSC
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn