Tin hoạt động của BVSC
BVSC - Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Xi măng Tuyên Quang do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tuyên Quang sở hữu
06 Tháng Ba 2017        -

1.Tên tổ chức sở hữu cổ phần : Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tuyên Quang
 
2.Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Xi Măng Tuyên Quang
 
3.Địa chỉ:Số 2 Đường Kim Bình, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 
4. Điện thoại:                                 027 3 822 269 Fax: 027 3 821 920
 
5.Ngành nghề kinh doanh:             Sản xuất xi măng, bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
 
6. Vốn điều lệ : 55.000.000.000 đồng
 
7. Mệnh giá cổ phần                         10.000 đồng/cổ phần
 
8. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 3.025.000  cổ phần 
 
9.Loại cổ phần chào bán                 Cổ phần phổ thông
 
10. Giá khởi điểm: 3.200 đồng/cổ phần
 
11. Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
                                        Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 
12. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 30/03/2017    
 
13. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá đã ban hành
 
14. Thời gian, địa điểm đăng ký tham dự đấu giá, nhận và nộp phiếu tham dự đấu giá cuối cùng:

Địa điểm

Địa chỉ

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian phát phiếu tham dự đấu giá

Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá

CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Số 8 Lê  Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Từ  08h30 ngày 03/03/2017 đến 15h30 ngày 23/03/2017 

Từ  08h30 ngày 03/03/2017 đến 15h30 ngày 23/03/2017 

Chậm nhất 16 giờ 00 ngày 28/03/2017 tại các địa điểm đăng ký.

 

Phòng Giao dịch số 1 – Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt

Số 94 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phòng Giao dịch - Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt tại TPHCM

Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh


15. Thời gian nộp tiền mua cổ phần : Từ 8h30 ngày 31/03/2017 đến 16h00 ngày 09/04/2017
 
16. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ 8h30 ngày 03/04/2017 đến 16h00 ngày 05/04/2017
     
 
Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tuyên Quang, địa điểm đăng ký và website:www.bvsc.com.vn, 

Quý khách hàng vui lòng xem nội dung chi tiết tại file đính kèm sau đây./

1. Quy chế đấu giá
2. Quyết định phê duyệt phương án thoái vốn
3. Quyết định sửa đổi QD 1478
4. CV UBCKNN chấp thuận
5. Điều lệ
6. Bản công bố thông tin thoái vốn
7. Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2013
8. Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2013
9. Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2014
10. 
Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2014
11. 
Báo cáo tài chính  hợp nhất năm 2015
12. 
 Báo cáo tài chính tự lập 9 tháng năm 2016 
13. Giấy ủy quyền
14. Hướng dẫn nộp tiền đấu giá
15. Memo
16. Phiếu đăng ký tham dự đấu giá
 
 
 
Tin hoạt động của BVSC
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn