Tin hoạt động của BVSC
BVSC - Thông báo Loại mã cổ phiếu GIL, SIC và VGP ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 29/08/2017
28 Tháng Tám 2017        -

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin công bố loại các mã cổ phiếu sau khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 29/08/2017:

-   Mã cổ phiếu GIL của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuât nhập khẩu Bình Thạnh theo thông báo số 999/TB-SGDHCM;

-   Mã cổ phiếu SIC của Công ty Cổ phần ANI theo thông báo số 1129/TB-SGDHN;

-   Mã cổ phiếu VGP của Công ty Cổ phần Cảng rau quả theo thông báo số 1123/TB-SGDHN.

Chi tiết danh sách Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ quý khách hàng vui lòng xem file đính kèm.

Trân Trọng !  

Tệp đính kèm:
 UBCK-Margin 28082017 Cong bo TT.doc
Tin trước
BVSC - Thông báo Loại mã cổ phiếu BCC và DBC ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 26/08/2017 25/08/2017
BVSC - Thông báo Loại mã cổ phiếu DP3 ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 25/08/2017 24/08/2017
BVSC - Thông báo Loại mã cổ phiếu DCS ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 23/08/2017 22/08/2017
BVSC - Thông báo Loại mã cổ phiếu BHS ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 22/08/2017 21/08/2017
BVSC - Thông báo Loại mã cổ phiếu BTP và CLW ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” áp dụng từ ngày 18/08/2017 18/08/2017
BVSC - Thông báo Loại mã cổ phiếu SKG ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” áp dụng từ ngày 17/08/2017 16/08/2017
Loại mã cổ phiếu KHP và NHP ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 14/08/2017 11/08/2017
BVSC - Thông báo Loại mã cổ phiếu PXS và MPT ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 10/08/2017 10/08/2017
BVSC - Thông báo “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 09/08/2017 09/08/2017
BVSC - Loại mã cổ phiếu PVG ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” từ ngày 31/07/2017 31/07/2017
 
 
 
Tin hoạt động của BVSC
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn