Chính sách nhân sự

Đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển nguồn nhân lực của BVSC. Tại BVSC, chúng tôi triển khai các kế hoạch đào tạo hàng năm bao gồm đào tạo nghiệp vụ và đào tạo kỹ năng. Chính sách đào tạo được thực hiện nhất quán từ cấp độ cơ bản đến chuyên sâu thông qua các chương trình đào tạo nội bộ và qua các đơn vị tư vấn đào tạo chuyên nghiệp.
 
Hiện BVSC hợp tác với nhiều tổ chức tư vấn đào tạo chuyên nghiệp và có uy tín như Dale Canergie Việt Nam, VCCI, Trường Doanh nhân PTI, Trung tâm đào tạo của UBCKNN, Trung tâm đào tạo Bảo Việt....
 
 
Hiện nay, tại BVSC số lượng CB.NV có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán do UBCKNN cấp đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cán bộ tại công ty, trong đó 50% cán bộ có chứng chỉ hành nghề môi giới, 33% cán bộ có chứng chỉ hành nghề Tự doanh và 17% cán bộ có chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ. Đây là một tỷ lệ cao so với các CTCK trên thị trường.
 
 
Danh sách cán bộ có chứng chỉ hành nghề tại BVSC: Xem danh sách
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn