Tổng đài đặt lệnh

Tại Hà Nội

 • (84-4) 3928 8888
 • (84-4) 3928 9950

Tại TP.HCM

 • (84-8) 3821 8564
 • ext: 320 - 327
 

ĐẶT LỆNH QUA ĐIỆN THOẠI/TRỰC TUYẾN

 

I. ĐĂNG KÝ ĐẶT LỆNH QUA ĐIỆN THOẠI / ĐẶT LỆNH TRỰC TUYẾN:

 

Quý Khách hàng có nhu cầu đặt lệnh qua điện thoại/đặt lệnh trực tuyến, cần đăng ký sử dụng dịch vụ đặt lệnh qua điện thoại/đặt lệnh trực tuyến theo hướng dẫn  Đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến và các tiện ích .

 

           Đối với dịch vụ đặt lệnh qua điện thoại, Quý Khách hàng cần đăng ký số điện thoại đặt lệnh và mật khẩu đặt lệnh qua điện thoại. Lệnh đặt của Quý Khách chỉ được chấp nhận khi được đặt từ số điện thoại đã đăng ký.

 

           Đối với dịch vụ đặt lệnh trực tuyến, sau khi đăng ký sử dụng dịch vụ, Hệ thống giao dịch trực tuyến BVS@Trade sẽ tự động khởi tạo mật khẩu truy cập và gửi vào địa chỉ Email Quý Khách hàng đã đăng ký. Hệ thống sẽ yêu cầu Quý Khách hàng thay đổi mật khẩu ngay sau khi truy cập. Quý Khách hàng cũng có toàn quyền thay đổi mật khẩu truy cập và mật khẩu đặt lệnh trực tuyến trên hệ thống BVS@Trade.

 

II. HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH QUA ĐIỆN THOẠI:

 

Bước 1

 

Quý Khách hàng sử dụng số điện thoại đã đăng ký đặt lệnh qua điện thoại gọi tới Tổng đài nhận lệnh của BVSC để gặp giao dịch viên. Quý Khách hàng vui lòng cung cấp những thông tin sau:

 

                    Số tài khoản (tiểu khoản) đặt lệnh.

                    Họ và tên

                    Số CMND/CCCD hoặc số Hộ chiếu (đối với Khách hàng nước ngoài)

                    Mật khẩu đặt lệnh.

 

Giao dịch viên sẽ thực hiện đối chiếu số điện thoại gọi tới và thông tin trên tài khoản (tiểu khoản) đã được cung cấp:

 

                   Nếu số điện thoại gọi tới và thông tin cung cấp chính xác, Quý Khách hàng vui lòng xem tiếp bước 2.

 

                  Nếu số điện thoại gọi hoặc thông tin cung cấp không chính xác, cuộc gọi đặt lệnh sẽ không hợp lệ, Quý Khách hàng vui lòng sử dụng đúng số điện thoại cũng như cung cấp chính xác thông tin theo sự hướng dẫn của giao dịch viên.

 

Số điện thoại Tổng đài nhận lệnh:

 

                    tại Hà Nội: (84)24-3.9288888 hoặc,

                    tại TP. HCM: (84)28-3.8218564.

Bước 2

 

Quý khách hàng đặt lệnh vui lòng cung cấp rõ thông tin về loại lệnh:

 

            1. Mua/Bán

            2. Mã cổ phiếu, số lượng và giá giao dịch.

 

Giao dịch viên sẽ kiểm tra tính hợp lệ của lệnh đặt.

 

Lưu ý: Trong trường hợp Quý Khách hàng gọi điện để Huỷ/Sửa lệnh, Quý khách hàng cung cấp rõ thông tin về loại lệnh:

 

             1. Huỷ/Sửa.

             2. Mua/Bán.

             3. Mã cổ phiếu và thông tin lệnh Đặt lại (nếu có).

Giao dịch viên sẽ xác nhận với Quý Khách hàng ngay sau khi hoàn tất việc đặt lệnh.

 

(Lưu ý: BVSC sẽ thực hiện lệnh của Quý Khách hàng theo đúng quy định của Pháp luật và quy chế của các Sở Giao dịch).

 

III. HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH TRỰC TUYẾN

 

1.   Giới thiệu Hệ thống giao dịch trực tuyến BVS@Trade

 

BVS@Trade là dịch vụ Giao dịch trực tuyến bằng Web Trading System hàng đầu thế giới hiện nay, được sử dụng công nghệ tiên tiến mới nhất của SUN và ORACLE. Với chức năng đăng ký dịch vụ tiện lợi, thông tin khớp lệnh nhanh chóng, bảo mật tuyệt đối, đặt lệnh mọi lúc mọi nơi tiện lợi, an toàn và chính xác nhất, đáp ứng tối đa nhu cầu của Quý Khách hàng.

 

2.   Các tính năng và tiện ích của Hệ thống giao dịch trực tuyến BVS@Trade

 

Hệ thống BVS@Trade cho phép khách hàng thực hiện nhiều chức năng giao dịch trực tuyến hiện đại như: Mở tài khoản trực tuyến, Tra cứu 6 loại bảng giá linh hoạt theo yêu cầu, Đặt lệnh thông minh (lệnh thông thường, lệnh có điều kiện và đặt một nhóm lệnh cùng một lúc), Ứng trước, Chuyển khoản, Thực hiện quyền mua, Tra cứu thông tin, Quản lý tài khoản với những chỉ số cảnh báo linh hoạt và thông minh …

 

3.   Các tính năng đặt lệnh trực tuyến

 

   Đặt lệnh thông thường

   Đặt lệnh điều kiện

   Đặt lệnh theo nhóm

 

4.   Hướng dẫn đặt lệnh trực tuyến

4.1 Đăng nhập hệ thống

Màn hình đăng nhập hệ thống

Màn hình đăng nhập hệ thống online

Bước 1: Nhập thông tin

        :                  <Tài khoản chứng khoán của khách hàng tại BVSC>

      :                 <Mật khẩu đăng nhập mà khách hàng được BVSC cung cấp>

       Nhấn nút: .

Bước 2: Thay đổi mật khẩu đăng nhập

Đối với tài khoản đăng nhập lần đầu tiên, hệ thống sẽ đề nghị Quý khách hàng thay đổi Mật khẩu đăng nhập và mã PIN (mật khẩu đặt lệnh).

Màn hình thay đổi mật khẩu đăng nhập và mã PIN

Nhập các thông tin sau:

Mật khẩu mới: <Nhập Mật khẩu mới do khách hàng tự chọn>

 • Nhập lại mật khẩu mới: <Nhập lại mật khẩu mới trùng với Mật khẩu mới đã nhập ở trên>.

 • PIN mới: <Nhập PIN mới do khách hàng tự chọn>

 • Nhập lại PIN mới: <Nhập lại PIN mới trùng với PIN đã nhập ở trên>.

 • Mật khẩu và PIN nhập vào được hiển thị dưới dạng ••••••. Quý khách nhấn vào iconở cuối để hiển thị hoặc ẩn mật khẩu/PIN.

Lưu ý: Mật khẩu, PIN mới phải có chiều dài tối thiểu 6 ký tự, bắt buộc phải có số và chữ hoa.

Nhấn nút  để xác nhận việc thay đổi mật khẩu và PIN.

Nhấn  để xoá hết thông tin đã nhập.

Sau khi đăng nhập và đổi mật khẩu thành công hệ thống sẽ xuất hiện màn hình như sau:

Màn hình chính sau khi đăng nhập thành công

4.2 Lệnh cơ bản

Giao diện của Lệnh cơ bản hiển thị như sau:

Màn hình lệnh cơ bản

Màn hình lệnh cơ bản bao gồm 3 phần chính:

 1. Bảng giá.
 2. Màn hình đặt lệnh.
 3. Sổ lệnh trong ngày/danh mục đầu tư.

4.2.1 Bảng giá

Chọn nút  để xem các chứng khoán đang nắm giữ của KH.

Chọn nút , ,  để xem bảng giá sàn theo nhu cầu.

Màn hình Bảng giá

Tìm kiếm mã chứng khoán:

Nhập mã chứng khoán vào ô   để xem tìm kiếm mã CK, Khách hàng không thể tìm mã chứng khoán không sở hữu khi đang ở trong giao diện .

Bảng giá đồng thời cung cấp cho Khách hàng tên tổ chức phát hành và sàn giao dịch mã chứng khoán đó đang niêm yết.

Thêm mới danh mục chứng khoán:

Bước 1: Chọn danh mục đang nắm giữ.

Bước 2: Nhập Tên danh mục muốn thêm vào ô Thêm mới (Tối đa 25 ký tự).

Bước 3: Chọn nút Lưu ( biểu tượng ) để lưu Danh mục.

Sửa Tên danh mục/Xóa danh mục:

Chọn nút để sửa danh mục..

Chọn nút  để xóa danh mục.

Thêm chứng khoán vào danh mục

Bước 1: Chọn Danh mục cần thêm mã CK.

Bước 2: Nhập mã CK vào ô .

Bước 3: Nhấn Enter, hoặc bấm chuột vào thông tin mã sổ xuống để lưu vào danh mục.

Xóa mã CK khỏi danh mục: Chọn nút  bên cạnh mã CK để loại bỏ khỏi danh mục.

Di chuột vào mã chứng khoán sẽ hiển thị tên tổ chức phát hành như hình:

4.2.2 Đặt lệnh

Bước 1: Chọn tab Giao dịch => Lệnh cơ bản.

Bước 2: Chi tiết màn hình đặt lệnh

Chọn tiểu khoản muốn đặt lệnh

Chọn lệnh Mua/Bán: <Khách hàng lựa chọn lệnh muốn nhập vào hệ thống>.

Mã chứng khoán: <Nhập mã chứng khoán muốn đặt lệnh>

(Hệ thống cung cấp tính năng gợi ý mã, Khách hàng có thể dùng nút lên xuống trong bàn phím để chọn mã, sau đó Click chuột hoặc nhấn Enter để lựa chọn.

Hệ thống cũng thông báo khi khách hàng nhập mã chứng khoán không tồn tại trên các sàn).

Khi chọn mã chứng khoán, bên dưới hiển thị các thông Mã thuộc sàn nào, Giá trần, Giá tham chiếu, Giá sàn, sức mua, khối lượng mua tối đa. Di chuột các Giá có hiển thị tooltip.

Khối lượng: <Nhập khối lượng đặt lệnh>. Có thể dùng nút tăng giảm hỗ trợ nhập khối lượng. Mã sàn HOSE tăng/giảm 10, mã sàn HNX, UPCOM tăng/giảm 100.

Giá: <Nhập giá đặt lệnh>. Giá phải nằm trong khoản trần sàn đối với lệnh LO, tích nút  để tăng/giảm giá theo bước giá đặt lệnh của từng sàn. Đối với lệnh thị trường khách nhập các giá ATO, ATO, MAK, MOK…để đặt lệnh.

Màn hình đặt lệnh

Bước 3: Chọn nút Mua/Bán để đặt lệnh, hệ thống sẽ hiển thị màn hình thông tin để duyệt như hình dưới:

Màn hình Xác thực lệnh đặt

Lưu ý: Hệ thống có tính năng đặt lệnh trước phiên giao dịch cho ngày hôm sau (sau khi thị trường đóng cửa).

Màn hình Xác thực lệnh ngoài giờ

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin đặt lệnh, nhập mã PIN hoặc nhập mã OTP để xác thực lệnh. Tích nút  nếu muốn lưu xác thực cho lần sau.

PIN:        <Mã xác thực giao dịch đã đăng ký với BVSC>.

OTP:      <Mã xác thực được gửi tới số điện thoại nhận SMS Token đã đăng ký với BVSC>.

Bước 5: Nhấn nút  để đặt lệnh. Sau khi xác thực lệnh thành công, lệnh được hiển thị lên Lệnh trong ngày ở hình bên dưới:

Màn hình Sổ lệnh trong ngày

4.2.3 Lệnh trong ngày

Màn hình quản lí lệnh Lệnh trong ngày cho phép người dùng xem các thông tin của Lệnh đã đặt. Bao gồm các thông tin: Lệnh Mua/Bán, Số tài khoản, Số tiểu khoản, Mã CK, Loại lệnh…

Dòng cuối sổ lệnh có các thông tin

     - Số lệnh:      <là tổng số lệnh hiện có trong sổ lệnh>.

     - Tổng:         <khối lượng đặt, KL khớp, Giá trị khớp, KL còn lại>.

Click vào tài khoản để xem thông tin lệnh khớp theo tài khoản.

Màn hình sẽ hiển thị:

Màn hình Thông tin lệnh khớp theo tài khoản

Click vào Tiểu khoản để xem thông tin chi tiết lệnh khớp theo Tiểu khoản.

Màn hình sẽ hiển thị:

Màn hình Thông tin lệnh khớp theo tiểu khoản

Click vào khối lượng đặt để xem chi tiết thông tin lệnh.

Màn hình sẽ hiển thị:

Màn hình thông tin chi tiết lệnh.

Click vào ô lọc dưới tên mỗi cột trên sổ lệnh, nhập điều kiện tìm kiếm cho phép khách hàng xem thông tin theo điều kiện đã nhập.

Click vào tên cột để tùy chỉnh sắp xếp lệnh, click lần 1 đối với các dữ liệu là chữ sẽ sắp xếp từ Z=>A, với các dữ liệu là số sẽ sắp xếp theo chiều giảm dần, click lần 2 sắp xếp ngược lại so với chiều lần 1 (hình….).

4.2.4 Sửa lệnh

Những lệnh được phép sửa sẽ hiển thị nút  trên dòng lệnh, những lệnh không được phép sửa sẽ không hiển thị nút này.

Bước 1: Ở mà hình sổ lệnh trong ngày, click nút  trong sổ lệnh để chọn lệnh cần sửa.

Bước 2: Sau đó, lệnh cần sửa hiển thị trên màn hình với các thông tin mặc định như lệnh đã đặt.

Nhập lại thông tin cần sửa và chọn Mua/Bán (chọn  nếu muốn bỏ thao tác sửa lệnh).

(Lưu ý: Khách hàng có thể sửa khối lượng hoặc/và giá lệnh đặt, chỉ áp dụng với sàn HNX và Upcom).

Màn hình Sửa lệnh

Và bấm  chuyển sang màn hình xác thực lệnh.

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin sửa lệnh, nhập PIN hoặc nhập mã OTP để xác thực lệnh.

Màn hình xác thực sửa lệnh

Bước 4: Nhấn nút  để đặt lệnh. Sau khi xác thực lệnh thành công, lệnh sửa sẽ hiển thị trong Lệnh trong ngày.

4.2.5 Hủy lệnh

Bước 1: Nhấn nút  để chọn lệnh khách hàng muốn hủy trên màn hình Lệnh trong ngày, có thể tích chọn hủy nhiều lệnh cùng 1 lúc.

Bước 2: Kiểm tra thông tin, xác thực lệnh cần hủy.

Màn hình xác thực hủy lệnh

Bước 3: Nhấn nút  để hủy lệnh. Sau khi xác thực hủy lệnh thành công, trạng thái lệnh trong sổ lệnh là Đã hủy.

4.2.6 Danh mục đầu tư

     • Danh mục đầu tư cho phép khách hàng theo dõi chứng khoán hiện đang nắm giữ, lãi lỗ dự tính trên từng mã chứng khoán.

     • Khách hàng có thể đặt lệnh nhanh bằng cách chọn nút BÁN trên dòng thông tin.

Màn hình Danh mục đầu tư

4.3 Giao dịch lệnh nâng cao

Giao diện của Lệnh nâng cao hiển thị như sau:

Màn hình lệnh cơ bản bao gồm 3 phần chính:

 1. Biểu đồ phân tích kỹ thuật.
 2. Màn hình đặt lệnh.
 3. Sổ lệnh trong ngày/danh mục đầu tư.
 4. Lịch sử khớp lệnh.

4.3.1 Biểu đồ phân tích kỹ thuật

Cung cấp công cụ phân tích hữu ích cho nhà đầu tư với khả năng tùy biến tối đa theo nhu cầu.

4.3.2 Lịch sử khớp lệnh

Cho phép Khách hàng xem thông tin các lệnh đã khớp.

Màn hình Lịch sử khớp lệnh

4.4 Giao dịch lệnh nhóm

Mô tả: Lệnh nhóm cho phép khách hàng đặt lệnh nhanh một hoặc nhiều lệnh cùng một lúc. Khách hàng có thể đặt trước nhiều lệnh sau đó kích hoạt tất cả các lệnh đặt để đẩy lệnh vào sở giao dịch.

Khi thực hiện kích hoạt thì hệ thống mới thực hiện ký quỹ lệnh đặt của khách hàng. Tất cả các lệnh đặt của khách hàng thỏa mãn sẽ được đẩy vào hệ thống giao dịch của sở GDCK cùng một lúc.

Các lệnh không hợp lệ vẫn sẽ được giữ lại trong màn hình Sổ lệnh nhóm.

4.4.1 Đặt lệnh nhóm

Bước 1: Chọn tab Giao dịch => Lệnh nhóm

Bước 2: Nhập các thông tin đặt lệnh như lệnh thường

Màn hình Đặt lệnh nhóm

Lưu ý: Trong đặt lệnh nhóm, khách hàng có nhóm “Mặc định”. Để thêm nhóm quản lí, vào tab Thiết lập => chọn Quản lí lệnh nhóm => Thêm mới.

Bước 3: Chọn nút Mua/Bán để đặt lệnh, lệnh được lưu vào Sổ lệnh nhóm.

Màn hình Sổ lệnh nhóm

4.4.2 Đặt lệnh theo file

Mô tả: Chức năng đặt lệnh theo file cho phép khách hàng đặt lệnh theo file excel, để tải định dạng file mẫu, khách hàng bấm vào link   trên màn hình Sổ lệnh nhóm hoặc trong tab Thiết lập => Quản lí nhóm lệnh.

Bước 1: Khách hàng bấm nút .

Bước 2: Chọn file trên thư mục máy tính đã lưu (file phải đúng định dạng excel, có đuôi file dạng .xlsx .xls .csv, tối đa 500 dòng lệnh, và dung lượng < 1MB). Chọn file hợp lệ, hệ hống hiển thị màn hình thông tin lệnh.

Màn hình đặt  lệnh nhóm theo file

Màn hình thông tin lệnh nhóm theo file hiển thị thông tin Số lệnh hợp lệ, Không hợp lê, Phản hồi lỗi của các lệnh không hợp lệ.

Bước 3: Bấm nút  để đặt lệnh, lệnh đặt thành công sẽ lưu vào Sổ lệnh nhóm.

4.4.3 Kích hoạt lệnh

Bước 1: Chọn lệnh  muốn kích hoạt:

Khách hàng chọn lệnh muốn đẩy vào sở GDCK bằng cách tích chọn vào các ô vuông bên trái dòng lệnh.

Bước 2: Chọn nút , hệ thống hiển thị màn hình thông tin xác nhận lệnh bao gồm các thông tin số lệnh hợp lệ, lệnh không hợp lệ (Có thông báo lỗi về lệnh không hợp lệ).

Màn hình xác thực đẩy lệnh nhóm

Bước 3: Khách hàng kiểm tra thông tin của các lệnh  đặt và nhập mã PIN hoặc mã OTP.

Bước 4: Nhấn nút  để đặt lệnh

4.4.2 Sửa lệnh

Bước 1: Tại màn hình Sổ lệnh nhóm, chọn lệnh cần sửa, nhấn vào nút  trên dòng lệnh.

Bước 2: Nhập thông tin sửa trong màn hình đặt lệnh.

Màn hình đặt lệnh nhóm

Bước 3: Nhấn  để thực hiện Sửa lệnh hoặc nút  để hủy thao tác sửa lệnh.

4.4.5 Hủy lệnh

Bước 1: Nhấn nút  để chọn lệnh khách hàng muốn hủy trên màn hình Lệnh trong ngày, có thể tích chọn hủy nhiều lệnh cùng 1 lúc.

Bước 2: Sau khi bấm  , Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận hủy lệnh.

Màn hình xác thực hủy lệnh

Bước 3: Nhấn nút  để hủy lệnh hoặc  để dừng việc hủy lệnh. Sau khi xác thực hủy lệnh thành công, lệnh biến mất khỏi danh sách lệnh nhóm.

4.5 Giao dịch lệnh điều kiện

Mô tả: Khách hàng có thể sử dụng chức năng này để đặt trước lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán với một mức giá nhất định và yêu cầu lệnh này có hiệu lực trong một khoảng thời gian do khách hàng lựa chọn.

Trong thời gian hiệu lực này, khi giá đặt của nhà đầu tư nằm trong khoảng Trần - Sàn của ngày giao dịch và số dư chứng khoán/sức mua của tài khoản tại thời điểm đó đủ đáp ứng cho việc ký quỹ lệnh đặt thì lệnh sẽ được đẩy lên sàn và có thể được khớp với giá đặt hoặc tốt hơn (tùy theo điều kiện của thị trường).
4.5.1 Đặt lệnh điều kiện

Bước 1: Chọn tab Giao dịch/ Lệnh điều kiện

Bước 2: Hệ thống hiển thị cửa sổ Mô tả chi tiết lệnh điều kiên, Khách hàng có thể tìm hiểu kỹ về lệnh điều kiện qua cửa sổ này. Sau đó, tích vào ô xác nhận và bấm nút  để đóng lại cửa sổ.

Bước 3: Nhập các thông tin vào màn hình đặt lệnh

 • Mua/Bán:         < Khách hàng lựa chọn loại lệnh muốn đặt vào hệ thống>
 • Mã CK:            < Nhập mã CK đặt lệnh >
 • Khối lượng:      < Nhập khối lượng đặt lệnh >
 • Giá:                  < Nhập giá mà khách hàng mong muốn thực hiện đặt lệnh >
 • Từ ngày:           < Ngày bắt đầu có hiệu lực của lệnh >
 • Đến ngày:         < Ngày cuối cùng còn hiệu lực của lệnh >

Màn hình đặt lệnh điều kiện GTC

Nhấn nút  để đặt lệnh.

Bước 4: Xác thực lệnh đặt

Màn hình xác thực đặt lệnh điều kiện

Kiểm tra lại thông tin đặt lệnh, nhập PIN hoặc nhập mã OTP để xác thực lệnh. Tích nút để lưu xác thực cho lần sau.

Bước 5: Nhấn nút  để đặt lệnh.

Lưu ý: Sau khi xác thực lệnh thành công, lệnh được hiển thị lên sổ lệnh điều kiện như hình bên dưới, khi lệnh thỏa mãn các điều kiện của thị trường cũng như điều kiện kiểm tra của hệ thống thì lệnh sẽ được đẩy vào Sở giao dịch và hiển thị trên màn hình quản lý của Tab “Lệnh trong ngày”.

Màn hình sổ lệnh điều kiện.

4.5.2 Xem chi tiết lệnh điều kiện

Để xem chi tiết lệnh điều kiện, khách hàng tích vào nút  trên màn hình Lệnh điều kiện.

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình chi tiết lệnh điều kiện như hình bên dưới:

Màn hình chi tiết lệnh điều kiện

Khách hàng có thể thực hiện hủy lệnh con sinh ra từ lệnh điều kiện bằng cách chọn nút Hủy.

4.5.3 Hủy lệnh điều kiện

Bước 1: Chọn tab Giao dịch/ Lệnh điều kiện

Bước 2:  Tại màn hình lệnh điều kiện, nhấn nút   để chọn lệnh khách hàng muốn hủy, có thể tích chọn hủy nhiều lệnh cùng 1 lúc.

Bước 3: Xác thực hủy lệnh điều kiện.

Màn hình xác thực hủy lệnh điều kiện

Khách hàng kiểm tra lại thông tin đặt lệnh, nhập PIN hoặc nhập mã OTP để xác thực lệnh. Tích nút  để lưu xác thực cho lần sau.

Bước 4: Chọn để hủy lệnh. Lệnh hủy thành công được cập nhật trạng thái trên sổ lệnh về Đã hủy.

Ghi chú: Đối với Lệnh điều kiện chưa được đặt vào hệ thống giao dịch của Sở giao dịch thì có thể hủy Lệnh điều kiện trực tiếp trên màn hình Lệnh điều kiện. Đối với Lệnh điều kiện đã đặt vào hệ thống giao dịch của Sở giao dịch thì việc hủy lệnh thực hiện như đối với lệnh thông thường. Khi hủy Lệnh điều kiện đã đặt vào hệ thống giao dịch thành công thì Lệnh điều kiện này cũng hết hiệu lực luôn.

Các trạng thái của Lệnh điều kiện:

 • Chờ xử lý:

< Lệnh điều kiện đã được đặt vào hệ thống nhưng chưa đẩy lên sàn>.

 • Đã kích hoạt:

< Lệnh điều kiện đã được gửi lên sàn>.

 • Đã khớp:

< Lệnh điều kiện đã được khớp 1 phần>.

 • Hoàn tất:

< Lệnh điều kiện đã khớp hết>.

 • Đã hủy:

< Lệnh điều kiện đã được hủy>.

Quý Khách hàng tham khảo đầy đủ Hướng dẫn sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến BWise tại đây.

 

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC):
 

Phòng Giao dịch Trụ sở
Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080    Tổng đài đặt lệnh: (84-24) 3928 8888
Fax: (84-24) 3928 9888
 
Phòng Giao dịch số 1
Địa chỉ: Số 94 Phố Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Điện thoại :(84-24)3.928 8080     Tổng đài đặt lệnh: (84-24) 3928 8888
 

Phòng Giao dịch Thanh Xuân
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà văn phòng Hapulico, 01 Nguyễn Huy Tưởng (85 Vũ Trọng Phụng), Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-24)3.928 8080     Tổng đài đặt lệnh: (84-24) 3928 8888

Fax: (84-24) 3928 9888      
                
Phòng Giao dịch Láng Hạ
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 14 Láng Hạ, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080        Tổng đài đặt lệnh: (84-24) 3928 8888
Fax: (84-24) 3772 8682
 
Phòng Giao dịch Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3914 6888      Tổng đài đặt lệnh: (84-28) 3821 8564
Fax: (84-28) 3914 1435
 
Phòng Giao dịch Cao Thắng Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Đô Thành, số 81 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3914 6888            Tổng đài đặt lệnh: (84-28) 3821 8564
Fax: (84-28) 3929 2288
 
Phòng Giao dịch 233 Đồng Khởi Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng G, Tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888      Tổng đài đặt lệnh: (84-28) 3821 8564
Fax: (84-28) 3914 7999
 
Phòng Giao dịch 174 Lê Hồng Phong Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng G&1, 174 Lê Hồng Phong, Quận 5, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888      Tổng đài đặt lệnh: (84-28) 3821 8564
Fax: (84-28) 3914 6888
Tin hoạt động của BVSC
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn