Công bố rủi ro & Qui định sử dụng dịch vụ GDCK trực tuyến & các tiện ích


Bản “Công bố rủi ro và Quy định sử dụng Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến” đề cập đến những những nội dung chính sau:
I. CÔNG BỐ RỦI RO DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN
  1. Ưu điểm của Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích
  2. Công bố rủi ro
  3. Các trường hợp miễn trừ trách nhiệm của BVSC
II. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN VÀ CÁC
TIỆN ÍCH

  1. Hướng dẫn đăng ký sử dụng Dịch vụ giao dịch chứng khoán trược tuyến và các tiện ích
  2. Quy định sử dụng Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích
  3. Các cam kết chung

Quý Khách hàng vui lòng xem chi tiết bản “Công bố rủi ro và Quy định sử dụng Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích”

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn