Về chúng tôi

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Thành lập CTCP Chứng Khoán Bảo Việt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) chính thức được thành lập với cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam, nay là Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt, trực thuộc Bộ Tài chính, theo giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 01/GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 26/11/1999.

1999

Thành lập Chi nhánh tại TP.HCM

BVSC thành lập Chi nhánh và khai trương phòng Giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2000

BVSC tăng vốn điều lệ

BVSC tăng vốn điều lệ từ 49,45 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng. Cổ phiếu BVSC (Mã CK: BVS) chính thức niêm yết trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội, nay là Sở GDCK Hà Nội (HNX).

2006

BVSC chào bán cổ phiếu ra công chúng

BVSC đã thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, chính thức tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng.
Khai trương Trụ sở chính và sàn giao dịch mới tại số 8, Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm – Hà Nội. Khai trương phòng Giao dịch số 1 tại 94 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2008

BVSC tăng vốn điều lệ

BVSC tăng vốn điều lệ lên 722, 3 tỷ đồng.
BVSC khai trương phòng Giao dịch 146 Nguyễn Văn Cừ , Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2009