Công bố thông tin
BVSC - CBTT Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021
11 Tháng Mười Một 2021        -
Tệp đính kèm:
 BVSC_NQ HĐQT ve noi dung va TL lay y kien CĐ.pdf
Tin mới
BVSC - CBTT Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại BVSC 06/05/2022
BVSC - CBTT Quyết định chấp thuận là thành viên giao dịch tại VNX 29/04/2022
BVSC - CBTT Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt 27/04/2022
BVSC - CBTT Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt 27/04/2022
BVSC - CBTT Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 13 22/04/2022
BVSC - CBTT Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 22/04/2022
BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022 19/04/2022
BVSC - CBTT Báo cáo thường niên năm 2021 19/04/2022
BVSC - CBTT về việc sửa đổi Quyết định thành lập PGD Cao Thắng 14/04/2022
BVSC - CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 31/03/2022
Tin trước
BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 11/11/2021
CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc Phê duyệt BVSC làm Tổ chức BLPH cho đợt PH cổ phiếu TIP 09/11/2021
BVSC-Thông báo về việc thanh toán cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2020 15/10/2021
CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng thuê văn phòng tại Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ 11/10/2021
BVSC - CBTT Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 11/10/2021
BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 11/10/2021
BVSC - CBTT Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức năm 2020 28/09/2021
BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT phê duyệt cho Công ty được ký kết các Hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan 28/09/2021
BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2020 28/09/2021
BVSC - CBTT Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 29/07/2021
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ:Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:(84-24) 3928 8080

Fax:(84-24) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn