Tin đấu giá
Thông Báo Chào Bán Công Khai Cho Dưới 100 Nhà Đầu Tư Phần Vốn Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam- CTCP Tại CTCP Cơ Khí Cao Su
05 Tháng Tám 2019        -

Tổ chức thoái vốn:

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP

Tên doanh nghiệp có cổ phiếu được thoái vốn

Công ty cổ phần  Cơ khí Cao su

Vốn điều lệ

27.000.000.000 đồng

Số cổ phần chào bán cạnh tranh

675.000 cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

37.100 đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 CP

Bước giá

100 đồng

Số mức giá

01

Giới hạn NĐT trong nước

 

Min

100 cổ phần

Max

675.000 cổ phần

Giới hạn NĐT nước ngoài

 

Min

100 cổ phần

Max

675.000 cổ phần

Tổng số CP nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt chào bán cạnh tranh này là 675.000 cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

từ 8h30 ngày 05/8/2019 đến 16h00 ngày 26/8/2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

   chậm nhất:  15h00 ngày 30/8/2019 tại địa điểm chào bán.

Thời gian chào bán cạnh tranh

từ 15h00 ngày 30/08/2019

Địa điểm chào bán cạnh tranh

Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ 8h30 ngày 03/9/2019 đến 16h00 ngày 10/9/2019 (trong các ngày làm việc)

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc

Từ 8h30 ngày 03/9/2019 đến 16h00 ngày 09/9/2019 (trong các ngày làm việc)

Đại diện BVSC chào bán

Phòng Lưu ký

1, Công bố thông tin

2, Giấy chứng nhận sở hữu CP

3, Thông báo chào bán đấu giá

4, Quyết định 119 phê duyệt phương án thoái vốn

5, Báo cáo tài chính Q1 2019

6, Báo cáo tài chính kiểm toán 2018

7, Điều lệ công ty

8, Giấy chứng nhận DKKD

9, Quy chế chào bán

10, Đơn đăng ký

11, Giấy ủy quyền

12, Phiếu tham dự

13. Hướng dẫn nộp tiền

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn