THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN VI SINH QUẢNG TRỊ

icon

Tổ chức thoái vốn:

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị

Tên doanh nghiệp có cổ phiếu được thoái vốn

Công ty cổ phần Phân vi sinh Quảng Trị 

Vốn điều lệ

23.530.000.000 đồng

Số cổ phần chào bán cạnh tranh

1.200.000 cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

11.825 đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 cổ phần

Bước giá

100 đồng

Số mức giá

01

Giới hạn NĐT trong nước

 

Min

100 cổ phần

Max

1.200.000 cổ phần

Giới hạn NĐT nước ngoài

 

Min

100 cổ phần

Max

1.200.000 cổ phần

Tổng số CP nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt chào bán cạnh tranh này là 1.200.000 cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

từ 8h30 ngày 16/11/2020 đến 16h00 ngày 30/11/2020 (trong các ngày làm việc)

Thời gian nộp phiếu tham dự

   Chậm nhất 16h00 ngày 03/12/2020 tại địa điểm chào bán.

Thời gian chào bán cạnh tranh

15h00 ngày 07 tháng 12 năm 2020

Địa điểm chào bán cạnh tranh

Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Phòng lưu ký) – Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

từ 8h30 ngày 08/12/2020 đến 16h00 ngày 18/12/2020 (trong các ngày làm việc)

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc

từ 8h30 ngày 08/12/2020 đến 16h00 ngày 18/12/2020 (trong các ngày làm việc)

Đại diện BVSC chào bán

Phòng Lưu ký

1, Báo cáo tài chính 2018

2, Báo cáo tài chính 2019

3, Báo cáo tài chính Quí 3 - năm 2020

4, Điều lệ

5, Giấy đăng ký kinh doanh

6, Quyết định phê duyệt chủ trương thoái vốn

7, Quyết định phê duyệt phương án và giá khởi điểm

8, Quy chế chào bán kèm mẫu

9, Thông báo chào bán

10, Đơn đăng ký

11, Mẫu 02+03+04+05

12, Phiếu tham dự (Mẫu 06)

13. Bản công bố thông tin chào bán

14. Xác nhận thông tin cổ phần