BVSC - Thông báo chào bán cạnh tranh phần vốn góp của Công ty Cổ phần Hóc Môn tại Công ty TNHH MTV Minh Long Phát

icon

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV MINH LONG PHÁT

Vốn điều lệ

15.000.000.000 đồng

Số phần vốn góp chào bán

01 phần

Giá khởi điểm

25.000.000.000 đồng

Bước giá

1.000.000 đồng

Số mức giá

01

Giới hạn NĐT trong nước

 

Min

01 phần

Max

01 phần

Giới hạn NĐT nước ngoài

 

Min

01 phần

Max

01 phần

Tổng số phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt đấu giá này là 01 phần

Thời gian đăng ký :

Từ 08h30 ngày 04/03/2020  đến 16h00 ngày 18/03/2020.

Thời gian nộp phiếu tham dự:

Từ 08h30 ngày 04/03/2020 đến 9h45 ngày 24/03/2020  tại BVSC – Chi nhánh

Thời gian đấu giá

10h00 ngày 24/03/2020

Địa điểm đấu giá

CHI NHÁNH CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ: Lầu 8, Số 233 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

Thời gian nộp thanh toán tiền

T8h30 đến 16h00 các ngày 25/03/2020 đến ngày 31/03/2020

Thời gian rút tiền đặt cọc

T8h30 đến 16h00 các ngày 25/03/2020 đến ngày 27/03/2020

Đại diện BVSC đấu giá

Phòng LK.CN

google.com

1, Bản công bố thông tin

2, Báo cáo tài chính 2018

3, Báo cáo tài chính 2019

4, Điều lệ

5, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

6, Nghị quyết

7, Quy chế đấu giá

8, Công văn tự do chuyển nhượng

9, Đơn đăng ký

10, Phiếu tham dự chào mua

11, Giấy ủy quyền

12, Đơn đề nghị hủy đăng ký

13, Đơn đề nghị cấp lại phiếu đấu giá