Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Chất Đốt Đồng Nai do Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam sở hữu

icon

Tên tổ chức sở hữu cổ phần

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Tên tổ chức phát hành cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI

Vốn điều lệ

41.596.000.000 đồng

Số cổ phần đấu giá

443.500 cổ phần (Tương đương 10,66% vốn điều lệ)

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

 

28.600 đồng/cổ phần.

 

 

Bước khối lượng

100 cổ phần

Bước giá

100 đồng

Số mức giá

01 mức giá

Giới hạn NĐT trong  nước

 

                Min

100 cổ phần

                Max

443.500 cổ phần

Tổng số CP nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt đấu giá này 0 cổ phần

Thời gian đăng ký

Từ 08h30 ngày 24/07/2020 đến 15h30 ngày 13/08/2020

Thời gian nộp phiếu tham dự

                   Trước 16h00 ngày 18/08/2020  

Thời gian đấu giá

                      08h30 ngày 20/08/2020

Địa điểm đấu giá

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

  Tầng 1,  Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 20/08/2020 đến 16h00 ngày 26/08/2020

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 24/08/2020 đến 16h00 ngày 27/08/2020

1. Quy chế đấu giá

2. Hướng dẫn nộp tiền

3 Giấy ủy quyền

4. Đơn đăng ký tham dự đấu giá

5. Trích lục danh sách cổ đông

6. QĐ ban hành điều lệ

7. Nghị quyết HĐQT phê duyệt PA thoái vốn

8. Giấy ĐKKD

9. Giấy chứng nhận chào bán cổ phần ra công chúng

10. Điều lệ

11. BCTC quý 1 năm 2020

12. BCTC KT 2019

13. BCTC KT 2018

14. Bản cáo bạch

Trân trọng ./.