Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tư Vấn Trường Sơn do Tổng Công ty Xây Dựng Trường Sơn sở hữu

icon

Tên tổ chức sở hữu cổ phần

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

Tên tổ chức phát hành cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

Vốn điều lệ

58.513.100.000 đồng

Số cổ phần đấu giá

1.389.750 cổ phần (Tương đương 23.86% cổ phiếu lưu hành)

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

 

12.300 đồng/cổ phần.

 

 

Bước khối lượng

100 cổ phần

Bước giá

100 đồng

Số mức giá

02 mức giá

Giới hạn NĐT trong  nước

 

                Min

100 cổ phần

                Max

1.389.750 cổ phần

Tổng số CP nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt đấu giá này 0 cổ phần

Thời gian đăng ký

Từ 08h30 ngày 03/08/2020 đến 15h30 ngày 14/08/2020

Thời gian nộp phiếu tham dự

                   Trước 16h00 ngày 19/08/2020  

Thời gian đấu giá

                      08h30 ngày 21/08/2020

Địa điểm đấu giá

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

  Tầng 1,  Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 21/08/2020 đến 16h00 ngày 27/08/2020

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 25/08/2020 đến 16h00 ngày 28/08/2020

1. Quy chế đấu giá

2. Hướng dẫn nộp tiền

3. Giấy ủy quyền

4. Đơn đăng ký tham dự đấu giá

5. QĐ 1377

6. NQ HĐQT chi tra cổ tức 2019

7. NQ DHĐCĐ 2020

8. Giấy xác nhận sở hữu

9. ĐKKD

10. Điều lệ

11. CV2493 BQP

12. BCTC 2019

13. BCTC 2019

14. BCTC 28.02.2018

15. Bản CBTT

Trận trọng thông báo ./.