Loại mã cổ phiếu SJF ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 03/09/2020

icon
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin công bố loại mã cổ phiếu SJF của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 03/09/2020 theo thông báo số 1496/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
Chi tiết danh sách Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ quý khách hàng vui lòng xem file đính kèm.
Trân Trọng !