Loại mã cổ phiếu HDA ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 10/09/2020

icon
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin công bố loại mã cổ phiếu HDA của Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 10/09/2020 theo thông báo số 921/TB-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Chi tiết danh sách Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ quý khách hàng vui lòng xem file đính kèm.
Trân Trọng !