Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Nhựa Việt Thành.

icon

 

Tên tổ chức phát hành cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

Vốn điều lệ

150.000.000.000 đồng

Số cổ phần đấu giá

5.000.000 cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

 

11.000 đồng/cổ phần.

 

 

Bước khối lượng

100 cổ phần

Bước giá

100 đồng

Số mức giá

02 mức giá

Giới hạn NĐT trong  nước

 

                Min

100 cổ phần

                Max

5.000.000 cổ phần

Tổng số CP nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt đấu giá này 5.000.000 cổ phần

Thời gian đăng ký

Từ 08h30 ngày 15/06/2021 đến 15h30 ngày 05/07/2021

Thời gian nộp phiếu tham dự

                   Trước 16h00 ngày 08/07/2021

Thời gian đấu giá

                      09h00 ngày 12/07/2021

Địa điểm đấu giá

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

  Tầng 1,  Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 13/07/2021 đến ngày 22/07/2021

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 13/07/2021 đến ngày 16/07/2021

 
Trân trọng thông báo ./.