Tin đấu giá
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ THỦ THỪA IDICO - CONAC (IDTT)
23 Tháng Bảy 2021        -

Trong thời gian từ 08h30 ngày 01/07/2021 đến 16h00 ngày 23/07/2021, Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã tổ chức cho các nhà đầu tư đăng ký tham gia chào giá cạnh tranh cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO - CONAC (IDTT), theo đúng Quy chế chào bán cạnh tranh và các quy định của pháp luật. 
Đến hết 16h00 ngày 23/07/2021, đã có 02 nhà đầu tư nào đăng ký tham dự. Cụ thể như sau:
- Số lượng CP chào bán cạnh tranh: 375.000 CP.
- Giá khởi điểm 27.200 đồng/CP.
- Số lượng CP đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh: 500.000 CP, chiếm 133,33% số lượng cổ phần chào bán cạnh tranhCP
- Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh: 02 nhà đầu tư.
Căn cứ Quy chế chào bán cạnh tranh, cuộc chào bán cạnh tranh sẽ được tổ chức theo thời gian và địa điểm quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh.
 
Trân trọng.
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn