THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG DO TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM SỞ HỮU.

icon

Tên tổ chức sở hữu cổ phần

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

Tên tổ chức phát hành cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

Vốn điều lệ thực góp

67.454.800.000 đồng

Số cổ phần đấu giá

3.440.252 cổ phần (Tương đương 51% vốn điều lệ thực góp)

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

 

39.200 đồng/cổ phần.

 

 

Bước khối lượng

100 cổ phần (trừ trường hợp đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán)

Bước giá

100 đồng

Số mức giá

02 mức giá

Giới hạn NĐT trong  nước

 

                Min

100 cổ phần

                Max

3.440.252 cổ phần

Tổng số CP nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt đấu giá này 3.440.252 cổ phần

Thời gian đăng ký

Từ 08h30 ngày 12/12/2022 đến 15h30 ngày 26/12/2022

Thời gian nộp phiếu tham dự

                   Trước 16h00 ngày 29/12/2022  

Thời gian đấu giá

                     14h00 ngày 03/01/2023

Địa điểm đấu giá

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

  Tầng 1,  Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 03/01/2023 đến ngày 09/01/2023

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 04/01/2023 đến ngày 09/01/2023

 1. Quy chế đấu giá
 2. QD 190-QĐ-HCVN
 3. Giấy ĐKKD _PHN
 4. Văn bản 536 14/04/2021 UBQLV
 5. Văn bản 2375 05/05/2021 VPCP
 6. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần
 7. Thông báo sở hữu nước ngoài của công ty
 8. Điều lệ.
 9. Bản công bố thông tin 
 10. Báo cáo tài chính 2021 KT
 11. Báo cáo tài chính Q3 2022
 12. Phiếu đăng ký tham dự đấu giá
 13. Giấy ủy quyền
 14. Hướng dẫn nộp tiền đấu giá