Bán chứng khoán kỹ quỹ của khách hàng là người nội bộ

icon
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố về việc bán chứng khoán ký quỹ của khách hàng là người nội bộ.
Tên khách hàng: Đỗ Quý Hải
Mã cổ phiếu giao dịch: HPX
Quan hệ của khách hàng với CTCP Đầu tư Hải Phát: Người nội bộ
Số lượng cổ phiếu bán dự kiến: 3,854,500 cổ phần
Thời gian giao dịch dự kiến: Từ ngày 08/12/2022 đến 07/01/2023
Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận
Trân Trọng thông báo ./.