Bán chứng khoán kỹ quỹ của khách hàng là người nội bộ.

icon

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố về việc bán chứng khoán ký quỹ của khách hàng là người nội bộ.

Tên khách hàng: Đỗ Quý Hải

Mã cổ phiếu giao dịch: HPX

Quan hệ của khách hàng với CTCP Đầu tư Hải Phát: Người nội bộ

Số lượng cổ phiếu bán dự kiến: 295,500 cổ phần

Thời gian giao dịch dự kiến: Ngày 09/12/2022

Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận

Trân Trọng!