THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ DO TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM SỞ HỮU.

icon

Tên tổ chức sở hữu cổ phần

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

Tên tổ chức phát hành cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

Vốn điều lệ

109.880.590.000 đồng

Số cổ phần đấu giá

1.921.600 cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

 

66.046 đồng/cổ phần.

 

 

Bước khối lượng

100 cổ phần

Bước giá

100 đồng

Số mức giá

02 mức giá

Giới hạn NĐT trong  nước

 

                Min

100 cổ phần

                Max

1.921.600 cổ phần

Tổng số CP nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt đấu giá này 1.921.600 cổ phần

Thời gian đăng ký

Từ 08h30 ngày 08/07/2022 đến 15h30 ngày 20/07/2022

Thời gian nộp phiếu tham dự

                   Trước 16h00 ngày 25/07/2022  

Thời gian đấu giá

                      09h00 ngày 28/07/2022

Địa điểm đấu giá

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

  Tầng 1,  Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 29/07/2022 đến ngày 04/08/2022

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 01/08/2022 đến ngày 03/08/2022

1, Quy chế đấu giá

2, Quyết định 16 05_01_2018 TTCP

3, Văn bản 536 14_04_2021 UBQLV

4, Văn bản 2375 05_05_2021 VPCP

5, Công văn xác nhận sở hữu cổ phần lần 2

6, Điều lệ tổ chức và hoạt động HVT

7, Giấy ĐKKD thay đổi lần thứ 11 HVT

8, Giấy ĐKKD thay đổi lần thứ 5

9, Chứng thư thẩm định giá

10, Bản công bố thông tin 

11, Báo cáo tài chính 2020 HVT

12, Báo cáo tài chính 2021 HVT

13, Giải trình BCTC KT 2020 HVT

14, Phiếu đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh

15, Giấy ủy quyền

16, Hướng dẫn nộp tiền chào bán cạnh tranh