THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA QUASA-GERUCO TẠI CTCP PHÂN VI SINH QUẢNG TRỊ

icon

Căn cứ theo kết quả đăng ký chào bán cạnh tranh cổ phần để thực hiện chuyển nhượng vốn của Công ty cổ phần Quasa-Geruco đầu tư tại CTCP Phân vi sinh Quảng Trị, Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt trân trọng thông báo kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ  phần của các nhà đầu tư như sau:

 - Tổng số nhà đầu tư đăng ký: 02 nhà đầu tư

 Trong đó:

          + Số lượng nhà đầu tư tổ chức: 0 nhà đầu tư

          + Số lượng nhà đầu tư cá nhân: 02 nhà đầu tư

  • Số lượng cổ phần đặt mua:     500.000 cổ phần, đạt 100% số lượng cổ phần chào bán
  • Thời gian tổ chức chào bán cạnh tranh: 10h00 ngày 07 tháng 9 năm 2022     
  • Địa điểm: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Lầu 8, tòa nhà Bảo Việt, số 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM.

Trân trọng thông báo./.