THÔNG BÁO TỔ CHỨC BÁN ĐẦU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÂN CẢNG

icon

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÂN CẢNG

Vốn điều lệ dự kiến

90.000.000.000 đồng

Số lượng cổ phần bán đấu giá

3.279.800 cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

15.322 đồng/  cổ phần

Bước giá

1 đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

100 cổ phần

Số mức giá

01

Giới hạn Nhà đầu tư trong nước

 

                Min

100  cổ phần

                Max

3.279.800  cổ phần

Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt đấu giá này là : 3.279.800 cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h00 ngày 23/09/2022 đến 16h00 ngày 13/10/2022

Thời gian nộp phiếu tham dự

                   Trước 15h00 ngày 19/10/2022  

Thời gian đấu giá

                     09h00 ngày 21/10/2022

Địa điểm đấu giá

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Thời gian nộp  tiền mua cổ phần

Từ  ngày 22/10/2022 đến ngày 31/10/2022

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ  ngày 27/10/2022 đến ngày 28/10/2022

Chi tiết thông tin, xin vui lòng tham khảo link dưới đây

https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=b69f152e-0f01-4021-ba39-479414fc8a4a&rid=1971497141

Nội dung liên quan