Thông tin về Họp đại hội cổ đông
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
10 Tháng Tư 2013        -

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT


Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), cụ thể như sau:
1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 13h00 ngày thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2013
 
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 2, Tòa nhà Bảo Việt; Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 

 

 4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt theo danh sách Cổ đông chốt đến ngày 18 tháng 03 năm 2013 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt theo đường bưu điện hoặc gửi fax/email đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt trước 12 giờ 00 trưa ngày 24 tháng 04 năm 2013.
 
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (theo mẫu của BVSC trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)
 
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền được đăng tải trên website của BVSC tại địa chỉ: http://www.bvsc.com.vn.
 
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống. quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (+84 4) 3928 8080 (gặp chị Trần Kim Oanh số máy lẻ: 664) hoặc
Fax: (+84 4) 3928 9888, email: trankimoanh@baoviet.com.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được giấy mời.

Trân trọng thông báo./.

 
                                                                                             
                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                     CHỦ TỊCH
 

                                  Nguyễn Thị Phúc Lâm       
 

 

Thư mời, nội dung chương trình, mẫu biểu đính kèm

Tờ trình thông qua quy chế tổ chức đại hội

Tờ trình BC của HĐQT

Tờ trình PA sử dụng lợi nhuận

Tờ trình thông qua điều lệ sửa đổi 

Tóm tắt những điều khoản sửa đổi bổ sung điều lệ

Tờ trình thông qua quy chế tổ chức đại hội

Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT

Tờ trình thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT

Tờ trình KQKD 2012 và KH 2013

Tờ trình thông qua Quy trình kiểm soát của BKS

Báo cáo Ban kiểm soát trình ĐHCD

Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2013

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ BVSC sô 1

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ BVSC sô 2

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ BVSC sô 3

 

Tệp đính kèm:
 
Tin mới
BVSC - CBTT Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 22/04/2023
BVSC - CBTT Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 30/03/2023
BVSC - CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 31/03/2022
BVSC - CBTT Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 20/04/2021
BVSC - CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 30/03/2021
BVSC - CBTT Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 23/06/2020
BVSC - CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 11/06/2020
BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 11/06/2020
BVSC - Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2020 08/05/2020
BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 05/05/2020
Tin trước
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 08/03/2013
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ:Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại:(84-24) 3928 8080

Fax:(84-24) 3928 9888

Email: info@bvsc.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn