Thông tin về Họp đại hội cổ đông
BVSC - CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
15 Tháng Tư 2015        -

Kính mời Quý khách hàng. Quý cổ đông vui lòng xem nội dung chi tiết tại file đính kèm sau đây./.
 

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Tin mới
Mobifone và hành trình 1 năm đi vay lãi về mua AVG 16:16
ACC: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 16:14
VXB: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 15:01
UNI: Kiểm tra thuế năm 2017 - năm 2018 14:52
PVC: Thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 14:51
Cổ phiếu BSR của Lọc hóa dầu Bình Sơn vẫn miệt mài dò đáy 14:50
Bầu Đức đã bán bao nhiêu mảng kinh doanh để giữ lại bóng đá? 14:24
Giá trị khoản đầu tư của SK Group vào Masan giảm gần một nửa sau hơn 1 năm nắm giữ 13:45
Bidiphar (DBD) muốn mở room ngoại tối đa 100% 13:38
CVN: Thông báo ĐKKD Công ty Cổ phần Vinam Quảng Ninh 13:31
Tin trước
BVSC - Thông báo về việc nhận đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 07/04/2015
BVSC công bố Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2015 30/03/2015
BVSC - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 30/03/2015
BVSC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 05/03/2015
BVSC Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 20/03/2014
BVSC thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông năm 2014 07/03/2014
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt 26/04/2013
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 26/04/2013
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 10/04/2013
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 08/03/2013
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ:Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:(84-24) 3928 8080

Fax:(84-24) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn