Thông tin về Họp đại hội cổ đông
BVSC - Thư mời họp Đại hội cổ đông 2016
28 Tháng Tư 2016        -

Kính mời Quý khách xem thông tin chi tiết thư mời Đại hội cổ đông năm 2016 của BVSC theo đường link dưới đây: 

1. 
Thông báo mời họp

2. Nội dung chương trình

3.Giấy ủy quyền


4.Giấy xác nhận

5.Báo cáo tài chính năm 2015


6. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

        
   6.1 Tờ trình thông qua quy chế tổ chức đại hội

   6.2 Quy chế tổ chức đại hội


   6.3 Tờ trình thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

   6.4 Báo cáo của HĐQT

   6.5 Báo cáo kết quả HĐKD 2015 và Kế hoạch 2016. 
 
   6.6 Báo cáo của Ban kiểm soát

   6.7 Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2015

   6.8 Tờ trình phương án PPLN 2015 và kế hoạch PPLN 2016


   6.9 Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS và TK

   6.10 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần thứ 8
 

           6.10.1 Tờ trình thông qua điều lệ sửa đổi bổ sung lần 8

           6.10.2 Bản tóm tắt những điều khoản được sửa đổi và bổ sung

           6.10.3 Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung  lần thứ 8

   6.11 Dự thảo biên bản

   6.12 Dự thảo nghị quyết

   6.13 Thông  báo đề cử ứng cử thành viên HĐQT

   6.14 Tờ trình thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT

   6.15 Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

 

   6.16 Mẫu đơn đề cử, ứng cử

           6.16.1 Đơn ứng cử HĐQT của cá nhân

           6.16.2 Đơn đề cử HĐQT của cá nhân

           6.16.3 Biên bản họp nhóm

           6.16.4 Đơn đề cử HĐQT của tổ chức

           6.16.5 Sơ yếu lý lịch

6.17 Tờ trình bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT

          - Sơ yếu lý lịch Ông Đậu Minh Lâm

          - Sơ yếu lý lịch Ông Nguyễn Anh Tuấn

          - Sơ yếu lý lịch Ông Phạm Ngọc Tú

6.18 Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT


 

Trân trọng.

Tin mới
BVSC - CBTT Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 22/04/2023
BVSC - CBTT Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 30/03/2023
BVSC - CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 31/03/2022
BVSC - CBTT Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 20/04/2021
BVSC - CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 30/03/2021
BVSC - CBTT Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 23/06/2020
BVSC - CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 11/06/2020
BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 11/06/2020
BVSC - Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2020 08/05/2020
BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 05/05/2020
Tin trước
BVSC - CBTT bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 16/04/2015
BVSC - CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 15/04/2015
BVSC - Thông báo về việc nhận đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 07/04/2015
BVSC công bố Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2015 30/03/2015
BVSC - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 30/03/2015
BVSC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 05/03/2015
BVSC Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 20/03/2014
BVSC thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông năm 2014 07/03/2014
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt 26/04/2013
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 26/04/2013
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ:Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại:(84-24) 3928 8080

Fax:(84-24) 3928 9888

Email: info@bvsc.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn