Thông tin về Họp đại hội cổ đông
BVSC - Thư mời họp Đại hội cổ đông 2016
28 Tháng Tư 2016        -

Kính mời Quý khách xem thông tin chi tiết thư mời Đại hội cổ đông năm 2016 của BVSC theo đường link dưới đây: 

1. 
Thông báo mời họp

2. Nội dung chương trình

3.Giấy ủy quyền


4.Giấy xác nhận

5.Báo cáo tài chính năm 2015


6. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

        
   6.1 Tờ trình thông qua quy chế tổ chức đại hội

   6.2 Quy chế tổ chức đại hội


   6.3 Tờ trình thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

   6.4 Báo cáo của HĐQT

   6.5 Báo cáo kết quả HĐKD 2015 và Kế hoạch 2016. 
 
   6.6 Báo cáo của Ban kiểm soát

   6.7 Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2015

   6.8 Tờ trình phương án PPLN 2015 và kế hoạch PPLN 2016


   6.9 Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS và TK

   6.10 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần thứ 8
 

           6.10.1 Tờ trình thông qua điều lệ sửa đổi bổ sung lần 8

           6.10.2 Bản tóm tắt những điều khoản được sửa đổi và bổ sung

           6.10.3 Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung  lần thứ 8

   6.11 Dự thảo biên bản

   6.12 Dự thảo nghị quyết

   6.13 Thông  báo đề cử ứng cử thành viên HĐQT

   6.14 Tờ trình thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT

   6.15 Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

 

   6.16 Mẫu đơn đề cử, ứng cử

           6.16.1 Đơn ứng cử HĐQT của cá nhân

           6.16.2 Đơn đề cử HĐQT của cá nhân

           6.16.3 Biên bản họp nhóm

           6.16.4 Đơn đề cử HĐQT của tổ chức

           6.16.5 Sơ yếu lý lịch

6.17 Tờ trình bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT

          - Sơ yếu lý lịch Ông Đậu Minh Lâm

          - Sơ yếu lý lịch Ông Nguyễn Anh Tuấn

          - Sơ yếu lý lịch Ông Phạm Ngọc Tú

6.18 Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT


 

Trân trọng.

Tin mới
TCI: Công bố thông tin về tổng giá trị các khoản vay tại ngày 10/12/2019 17:04
TAG: Thông báo địa chỉ liên hệ và nhận thư 17:00
BAX: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 16:44
MBN: Ký kết hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 16:32
CIG: Giải trình về việc cưỡng chế hóa đơn 14:54
Cổ phiếu Masan giảm sâu, ông Nguyễn Đăng Quang không còn là tỷ phú USD 13:39
QNU: Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 11:40
RTH: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2019 11:36
MGG: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 11:33
SJE: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế 10:43
Tin trước
BVSC - CBTT bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 16/04/2015
BVSC - CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 15/04/2015
BVSC - Thông báo về việc nhận đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 07/04/2015
BVSC công bố Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2015 30/03/2015
BVSC - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 30/03/2015
BVSC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 05/03/2015
BVSC Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 20/03/2014
BVSC thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông năm 2014 07/03/2014
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt 26/04/2013
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 26/04/2013
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ:Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:(84-24) 3928 8080

Fax:(84-24) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn