Thông tin về Họp đại hội cổ đông
BVSC - Thông báo Hủy danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
25 Tháng Tư 2017        -
Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc hủy  danh sách cổ đông được hưởng quyền  tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
 
Tên tổ chức phát hành:Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt
 
 Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Bảo Việt
 
Mã chứng khoán: BVS
 
 Mã ISIN:VN000000BVS0
 
 Mệnh giá:10,000 đồng
 
 Sàn giao dịch:HNX
 
 Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
 
 Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2017
 
- Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt hủy danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại ngày đăng ký cuối cùng 16/03/2017 (Thông báo số 572/TB-VSD ngày 01/03/2017 của VSD).
 
- Lý do hủy: Để BVSC có thời gian chuẩn bị các nội dung và các công tác khác cho kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được thành công và chu đáo
 
Trân trọng thông báo./.
 
 Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại website của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo đường link: http:// http://vsd.vn/22-p4c23-39575/946/BVS-Huy-danh-sach-co-dong-tham-du-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017.htm
Tin mới
SNZ: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 16:30
VNY: Công bố Hợp đồng kiểm toán giữa CTCP Thuốc thú y Trung ương I và Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh Miền Bắc 16:20
FTS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 15:18
RDP: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 15:16
STB: Thông báo chuyển địa điểm và đổi tên gọi phòng giao dịch Chợ Bình Tây 15:14
VTC: Công bố thông tin khoản vay của công ty 15:05
CIA: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 14:41
PVC: Công bố thông tin bất thường 14:36
“Thay máu” cổ đông, GTNFoods chưa tính bầu nhân sự HĐQT mới, muốn rút chân khỏi Vinatea 13:57
HBW: Công bố thông tin về việc thông qua đề nghị chào mua công khai Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình (Mã chứng khoán: HBW) của Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình. 13:52
Tin trước
BVSC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 02/03/2017
BVSC - Thư mời họp Đại hội cổ đông 2016 28/04/2016
BVSC - CBTT bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 16/04/2015
BVSC - CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 15/04/2015
BVSC - Thông báo về việc nhận đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 07/04/2015
BVSC công bố Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2015 30/03/2015
BVSC - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 30/03/2015
BVSC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 05/03/2015
BVSC Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 20/03/2014
BVSC thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông năm 2014 07/03/2014
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ:Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:(84-24) 3928 8080

Fax:(84-24) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn