Thông tin về Họp đại hội cổ đông
BVSC - Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
25 Tháng Tư 2017        -
Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
 
 Tên tổ chức phát hành:Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt
 
 Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Bảo Việt
 
Mã chứng khoán: BVS
 
 Mã ISIN:VN000000BVS0
 
 Mệnh giá:10,000 đồng
 
 Sàn giao dịch:HNX
 
 Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
 
 Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2017 
 
 - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 
 Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 
 Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/5/2017 
 
 Địa điểm thực hiện: Phòng họp tầng 2, Tòa nhà Bảo Việt, Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 
 Nội dung họp: 
 
 Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 
 
Trân trọng thông báo./.
 
 Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại website của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo đường link:   http:// http://vsd.vn/22-p4c23-39574/946/BVS-To-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017.htm
Tin mới
KBC nhận hỗ trợ 100 tỷ đồng từ Đầu tư Vinatex - Tân Tạo để bổ sung vốn lưu động 09:04
HSG: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC cho HSG 05/12/2019
VND: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 05/12/2019
CVIC1903: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVIC1903 05/12/2019
CSBT1901: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CSBT1901 05/12/2019
CMSN1902: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMSN1902 05/12/2019
Hơn 51% vốn Fafim sẽ đổi chủ? 05/12/2019
CHPG1909: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHPG1909 05/12/2019
CVRE1903: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVRE1903 05/12/2019
VHE: Công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế 05/12/2019
Tin trước
BVSC - Thông báo Hủy danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 25/04/2017
BVSC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 02/03/2017
BVSC - Thư mời họp Đại hội cổ đông 2016 28/04/2016
BVSC - CBTT bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 16/04/2015
BVSC - CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 15/04/2015
BVSC - Thông báo về việc nhận đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 07/04/2015
BVSC công bố Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2015 30/03/2015
BVSC - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 30/03/2015
BVSC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 05/03/2015
BVSC Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 20/03/2014
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ:Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:(84-24) 3928 8080

Fax:(84-24) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn