Tổng đài đặt lệnh

Tại Hà Nội

  • (84-4) 3928 8888
  • (84-4) 3928 9950

Tại TP.HCM

  • (84-8) 3821 8564
  • ext: 320 - 327
Tin thị trường
05/06 HDB: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản HOSE
05/06 BCE: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 HOSE
05/06 VGC: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng HOSE
05/06 TRC: Thông báo giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin HOSE
05/06 FPT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 48 HOSE
05/06 HDB: Thông báo về việc thay đổi địa điểm phòng giao dịch Hương Trà HOSE
05/06 SGN: Điều lệ Công ty HOSE
05/06 KSB: Điều lệ công ty HOSE
05/06 KSB: Quy chế nội bộ về quản trị công ty HOSE
05/06 VHM: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền HOSE

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn