Quỹ mở VFMVF4

1. Giới thiệu thông tin chung:

 

Tên Quỹ
Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VF4)

Tên viết tắt

Quỹ đầu tư VFMVF4

Loại hình quỹ

Quỹ công chúng dạng mở

Tên Công ty Quản lý quỹ

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM)

Giá trị đăng ký mua tối thiểu

10.000.000 (mười triệu) đồng

Thời hạn hoạt động

Không thời hạn

Ngày chuyển đổi thành quỹ mở

16/12/2013

Ngân hàng giám sát

Ngân hàng Deutsche Bank AG - CN TP. HCM

Công ty kiểm toán

KPMG

Chính sách cổ tức

Để hạn chế tối đa chi phí phát sinh, quỹ VFMVF4 sẽ không phân phối lợi nhuận. Toàn bộ lợi nhuận của Quỹ phát sinh trong quá trình hoạt động sẽ được tích lũy làm gia tăng giá trị tài sản ròng của Quỹ.

Phí

- Phí quản lý: 1.95%/ NAV/ năm,
- Phí giám sát: không quá 0,035%/ NAV/ năm (không chịu thuế VAT)
- Phí lưu ký: không quá 0,06%/ NAV/ năm
- Phí dịch vụ quản trị quỹ: 0,02%/NAV/năm
- Tổng phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng: không quá 0,03%/NAV/năm

* Để biết rõ thêm chi tiết, xin vui lòng tham khảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Phương thức đăng ký mua

Đăng ký mua CCQ tại Đại lý Phân phối

Đại lý phân phối

Ngân hàng HSBC Việt Nam

 

2. Giới thiêu Công ty quản lý quỹ VFM:

 

Công ty quản lý quỹ VFM được thành lập với tên gọi ban đầu là Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VietFund Management), là công ty liên doanh đầu tiên tại Việt Nam chuyên về quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, và quản lý danh mục đầu tư, với các bên liên doanh sáng lập là Công ty Dragon Capital Management và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Ngày 08/01/2009, Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận việc chuyển đổi loại hình của Công ty quản lý quỹ VFM từ Công ty liên doanh thành Công ty cổ phần với tên gọi mới là Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VietFund Management).

 

Hiện nay, Công ty quản lý quỹ VFM đang quản lý tổng tài sản xấp xỉ 3.000 tỷ đồng (tính đến 30/09/2013) với hơn 6.000 nhà đầu tư là pháp nhân, cá nhân trong và ngoài nước thông qua các sản phẩm quỹ: Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1), Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam (VF2), Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VF4), Quỹ đầu tư Năng Động Việt Nam (VFMVFA), Quỹ đầu tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB) và một số nguồn vốn ủy thác khác. Trong đó, Quỹ VFMVFA, VFMVFB, VFMVF4 và VFMVF1 là những quỹ hoạt động theo mô hình quỹ mở.

 

3. Mục tiêu và chiến lược đầu tư

 

3.1 Mục tiêu đầu tư

 

Mục tiêu của Quỹ đầu tư VF4 dạng quỹ mở là đầu tư vào các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong các ngành cơ bản của nền kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp đầu tư là các doanh nghiệp giá trị lớn đã và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Danh mục đầu tư của quỹ sẽ được xây dựng nhằm mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của quỹ.

 

3.2 Chiến lược đầu tư

 

Chiến lược đầu tư của Quỹ đầu tư VF4 dạng mở là đầu tư năng động vào các loại chứng khoán vốn của các các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong các ngành cơ bản, chủ đạo của nền kinh tế Việt Nam. Những doanh nghiệp này hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề bao gồm (nhưng không giới hạn) như: thực phẩm & nước giải khát, hàng tiêu dùng, bán lẻ, năng lượng, vật liệu - khai khoáng, dịch vụ tài chính, ngân hàng, viễn thông, cơ sở hạ tầng- bất động sản…. Những doanh nghiệp được lựa chọn luôn nằm trong tốp 20 doanh nghiệp hàng đầu của ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp đó đang hoạt động. Các doanh nghiệp này có cổ phiếu đã hoặc sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tỷ trọng đầu tư vào chứng khoán vốn của Quỹ VF4 có thể đạt tới 100% tổng tài sản của Quỹ.

 

Ngoài ra, để tối ưu hóa lợi nhuận cũng như giảm thiểu rủi ro cho nguồn vốn đầu tư Quỹ VF4 cũng có thể đầu tư vào các loại chứng khoán nợ bao gồm (nhưng không giới hạn): trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu thường và trái phiếu chuyển đổi của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam… giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ. Trong điều kiện bình thường, tỷ trọng các tài sản khác khác với chứng khoán vốn (như tiền và tài sản tương đương tiền, chứng khoán nợ…) không vượt quá 20% tổng tài sản của Quỹ

 

1. Cơ cấu đầu tư:

 

Quỹ VFMVF4 sẽ phân bổ vào các loại tài sản như sau:

a) Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật về ngân hàng;

b) Công cụ thị trường tiền tệ, ngoại tệ, giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về ngân hàng;

c) Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, kể cả các giao dịch mua bán lại (repo) trái phiếu Chính phủ theo quy định của Bộ Tài chính;

d) Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam;

e) Cổ phiếu hoặc trái phiếu, chuẩn bị niêm yết trong vòng 12 tháng, đăng ký giao dịch phát hành bởi các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam;

f) Chứng khoán phái sinh niêm yết, giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán, và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro;

g) Các tài sản phát sinh do việc thực hiện quyền đi kèm với chứng khoán trong danh mục của quỹ;

h) Các loại tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật và được Đại hội nhà đầu tư chấp thuận bằng văn bản.

 

2. Lĩnh vực đầu tư:

 

Với chiến lược đầu tư như đã đề cập ở trên, cơ cấu danh mục đầu tư theo ngành nghề của Quỹ sẽ thay đổi theo thời gian dựa theo tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu và tùy vào mức độ thanh khoản của các cổ phiếu trên thị trường.

 

Dưới đây là các nhóm ngành nghề đầu tư dự kiến của Quỹ đầu tư VFMVF4. Cơ cấu tỷ trọng theo ngành nghề thay đổi phụ thuộc vào thanh khoản của thị trường và tỷ trọng các khoản đầu tư không vượt quá những hạn chế đầu tư quy định tại quy định về Hạn chế đầu tư. Các ngành nghề bao gồm:

 

• Thực phẩm - Nước giải khát
• Hàng tiêu dùng
• Bán lẻ
• Vật liệu - Khai khoáng
• Năng lượng
• Ngân hàng - Dịch vụ tài chính
• Cơ sở hạ tầng - Bất động sản
• Hàng hóa công nghiệp
• Tiện ích công cộng
• Bảo hiểm
• Dược phẩm
• Dệt may- Thiết bị phụ tùng
• Vận tải
 

4. Phương thức đầu tư

 

Nhà đầu tư Trực tiếp với công ty quản lý quỹ với phí phát hành. Lệnh mua bán luôn được Công ty Quản lý Quỹ đáp ứng theo mức giá bằng NAV.

 
Tin thị trường
16/08 Chiến lược 16.08.2023
15/08 Chiến lược 15.08.2023
25/07 📣📣📣 THÔNG BÁO: THAY ĐỔI BIỂU LÃI SUẤT ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM QUẢN LÝ TIỀN VAY iMONEY (từ ngày 24.07.2023)
21/07 TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN PHÒNG KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC - HCM (INSTITUTIONAL SALES)
21/07 TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN PHÒNG KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC - HCM (INSTITUTIONAL TRADER)
19/07 Chứng khoán Bảo Việt sẵn sàng tham gia hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ - Góp phần đưa thị trường vận hành lành mạnh, minh bạch
06/07 Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh trị giá gần 2 tỷ USD có thể đi vào hoạt động trong quý 3/2027
06/07 PV GAS đàm phán với gã khổng lồ năng lượng ExxonMobil, Novatek về cung cấp LNG VnBusiness
06/07 Cập nhật tiến độ "siêu dự án" Lô B - Ô Môn, Chứng khoán Yuanta gọi tên 6 cổ phiếu dầu khí hưởng lợi DTCK
06/07 Chứng khoán Việt Nam đang bị định giá quá rẻ, VN-Index xứng đáng 1.300 điểm? VNE

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn