BVSC - Thông báo Loại mã cổ phiếu PLC ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” từ ngày 26/07/2017

icon
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin công bố “Loại mã cổ phiếu PLC của Tổng Công ty Hóa Dầu Petrolimex ra khỏi Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” từ ngày 26/07/2017 theo thông báo 964/TB-SGDHN của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.”
 
Chi tiết danh sách Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ quý khách hàng vui long xem file đính kèm.
 
Trân Trọng !