Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ áp dụng từ ngày 23/04/2020

icon

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin công bố “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” áp dụng từ ngày 23/04/2020.

Chi tiết danh sách Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ quý khách hàng vui long xem file đính kèm.

Trân Trọng !