THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THANH NIÊN VIỆT NAM

icon

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH THANH NIÊN VIỆT NAM

Vốn điều lệ dự kiến

5.273.990.000 đồng

Số cổ phần đấu giá

499.299 cổ phần

Mệnh giá

10.000  đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

32.645 đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 CP

Bước giá

100 đồng

Số mức giá

01

Giới hạn NĐT trong nước

 

                   Min

100 cổ phần

Max

499.299 cổ phần

Giới hạn NĐT nước ngoài

 

                   Min

100 cổ phần

Max

499.299 cổ phần

Tổng số CP nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt đấu giá này là  499.299 cổ phần

Thời gian đăng ký:

Từ  8h30 ngày 27/7/2020 đến 16h00 ngày 17/8/2020

Thời gian nộp phiếu tham dự:

Chậm nhất 15h00 ngày 21/8/2020 tại Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt

Thời gian đấu giá

15h00 ngày 24 tháng 08 năm 2020

Địa điểm đấu giá

CHI NHÁNH CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ:   Lầu 8, tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền

Từ 8h30 ngày 25/8/2020 đến 16h00 ngày 04/9/2020

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc

Từ 8h30 ngày 25/8/2020 đến 16h00 ngày 31/8/2020

Đại diện BVSC đấu giá

Phòng Lưu ký

1, Quy chế đấu giá

2, Giá trị Doanh nghiệp CPH

3, Bản công bố thông tin IPO

3a. Bản công bố thông tin IPO - bổ sung, làm rõ

4, Báo cáo tài chính 2017

5, Báo cáo tài chính 2018

6, Báo cáo tài chính 31032019

7, Điều lệ công ty cổ phần

8, Giấy CNDK Doanh Nghiệp

9, Mẫu đơn đăng ký đấu giá

10, Mẫu UQ, Cấp lại phiếu, hủy đăng ký

11, Phương án CPH

12, Quyết định  546 về phương án CPH

13, Thông báo đấu giá IPO đăng báo

14, Báo cáo tài chính chưa kiểm toán 2019